Innovaatio-ohjelma:

TUKALA

Tutkimuksen ja kalastajien välinen kumppanuus

Kalatalouden innovaatio-ohjelmakokonaisuuteen liittyvä Tutkimuksen ja kalastajien välinen kumppanuus -ohjelma (TUKALA) on käynnistynyt muun muassa Luonnonvarakeskuksen ja SAKL:n yhteisvoimin. Ohjelman keskiössä ovat:

1. Tutkimuksen ja kalastajien väliset verkostot, ja tiedon yhteistuotanto

2. Hylkeiden ja merimetson kalastukselle aiheuttamien haittojen ehkäiseminen

3. Kalastuksen valikoivuus ja kalastuksen jatkuvuuden turvaaminen

Verkostot ja tiedon yhteistuotannon jatko tarkoittavat perinteisen yhteistyön edelleen kehittämistä. Kalastajakohtaisten kiintiöiden vaikutukset kalastukselle ja kalakannoille on yksi osa ja EU:lta tulee uusia tiedontarpeita kalastuksen ja ekosysteemin välisestä vuorovaikutuksesta.

Hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamat vahingot ovat yleisesti tiedossa ja niitä on yritetty yhteisesti lieventää. Ohjelman aikana pyritään luomaan tilannekuva, ja alkuvaiheessa ovat edessä haittojen dokumentointi ja merkittävyyden arviointi. Yhdessä etsitään myös teknisiä ratkaisuja hylje- ja merimetsovaurioiden vähentämiseksi.


Kalastuksen valikoivuuden ja jatkuvuuden turvaamista edistetään, kun pyydyksiä kehitetään selektiiviseen suuntaan ja ergonomiaa parannetaan.


Tekeminen lähtee EU:n yhteisestä kalastuspolitiikasta mikä ohjaa kaikkea kalastuksessa. Tällainen kumppanuus noudattaa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston henkeä ja Suomessa on yhteistyötä tehty jo vuosia.

 

Ammattikalastaja, osallistu innovaatio-ohjelmaan!

Voit osallistua innovaatio-ohjelmaan ja sen toimien ideointiin täyttämällä sivuilla olevan lomakkeen. Esitä käytännön ratkaisuja kalastuksen haasteisiin tai ilmoita halusi osallistua käytännön työhön.


Ensimmäinen pyydyksiin liittyvä työpaja järjestetään 24.1.2018 Reposaaressa. Mikäli kehityskelpoisia ideoita syntyy, ryhdymme yhteistyössä pyydysvalmistajien kanssa tekemään koepyydyksiä. Lukesta pyydyskehitykseen osallistuvat Esa Lehtonen ja Petri Suuronen.


Jos olette kiinnostuneita osallistumaan pyydystekniikan ideointiin ja kehittämiseen yhteisessä työpajassa, täyttäkää lomake alla tai ottakaa yhteyttä sähköpostitse sakl@sakl.fi

 

LOMAKE >>