Ammattikalastuksen vastuullisuuden ydin on ympäristön tilan huomioiva toiminta ja elinkeinon sosiaaliset sekä taloudelliset vaikutukset. Nämä tekijät huomioimalla tuotetaan laadukasta ravintoa ja kalaraaka-ainetta, ja poistetaan vesistöistä ravinteita.

Kannamme huolta kalastuskulttuurin säilymisestä osana suomalaista yrittäjyyttä ja elintarvikehuoltoa. Kalastus ja kalaruoka on tärkeä osa identiteettiämme ja haluamme säilyttää tilanteen sellaisena. Olemme myös osa perinteistä elinkeinorakennetta ja luomme sekä säilytämme työpaikkoja. Olemme aina toimineet ympäristön ehdoilla ja sopeuttaneet toimintamme kestävän kalastuksen mukaiseksi. 

Liiton hallituksen hyväksymä periaatelinjaus, ”kodeks” ,on kokonaisuudessaan nähtävissä täältä.

eu lippu

Hanke on osittain Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) rahoittama. 
EU investoi kestävään kalatalouteen.