LUKE tuottaa tutkimustietoa, kalakantaennusteita ja asiantuntijapalveluja kalavesien hoidon tarpeisiin. Toiminnalla edistetään kalavarojen kestävää käyttöä ja parannetaan kalastuksen edellytyksiä.

Tilastot

Tilastotaulukot