Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry perustettiin vuonna 1980. Liitto on toiminut suomalaisen ammattikalastajan ja kalastuselinkeinon edustajana nyt 40 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi käännämme katseita taaksepäin ja esittelemme vuoden mittaan liiton historiaa sekä henkilöitä, jotka ovat olleet liiton eri vaiheissa mukana toiminnassa. Neljän vuosikymmenen aikana ehtii tapahtua paljon, ja näihin muistoihin palaaminen voi nostalgian lisäksi antaa myös näkökulmaa nykyiselle toiminnalle.

Olemme julkaisseet myös tietoiskuja ammattikalastuksesta — löydät ne tämän linkin takaa!

Hallituksen jäsenet 1980-2023


Artikkelit

Kaksi vuosikymmentä liiton puheenjohtajana - Liiton pitkäaikainen puheenjohtaja Olavi Sahlstén ei enää asettunut ehdolle liiton puheenjohtajan vaalissa. Sahlstén ehti toimia liiton hallituksessa vuodesta 1992 ja puheenjohtajana vuodesta 2003. Noihin vuosikymmeniin mahtui monenlaisia tapahtumia ja muutoksia niin liiton toiminnassa kuin toimintaympäristössäkin.

Liitolle uusi puheenjohtaja Raumalta vuosikokouksessa 2023 - Liiton Naantalin vuosikokous 10.3.2023 päätti yksimielisesti valita raumalainen kalastajan Jarno Aaltosen tehtävän jättäneen Olavi Sahlsténin jatkajaksi. Aaltonen on myös Selkämeren ammattikalastajien puheenjohtaja ja päätoiminen rannikkokalastaja.

30 vuotta liiton palveluksessa - Tammikuun 2023 alussa Suomen Ammattikalastajaliiton toimitusjohtaja Kim Jordas on työskennellyt liiton palveluksessa 30 vuotta. Hän aloitti toiminnanjohtajana virallisesti 1.1.1993, mutta jo loppuvuodesta 1992 hän toimi liiton edustajana erinäisissä tehtävissä.

SAKL ry on ollut välttämätön yhteistyökumppani, sanoo Orian Bondestam - Maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Orian Bondestam on seurannut ammattikalastusta eturivin paikalta jo yli 30 vuotta. Hän on nähnyt alan muuttuvan ja kehittyvän ja uskoo, että kalalle ja kalastajille on kysyntää ja tarvetta jatkossakin.

Poimintoja vuosien varrelta: 2015 - Monet tärkeät asiat ottivat edistysaskeleita vuoden aikana. Uusi kalastuslaki hyväksyttiin, toimintaohjelma vuosille 2014-2020 saatiin vihdoin panna täytäntöön ja toimijakohtaisesta kiintiöjärjestelmästä keskusteltiin nyt vakavasti. Lähtölupa valmistelulle annettiin.

Poimintoja vuosien varrelta: 2014 - Pelagiset saaliit olivat alkaneet kasvaa vuonna 2011, ja vuonna 2014 tehtiin taas ennätys. Markkinatilanne kuitenkin heikkeni vuoden kuluessa. EU:n ja Venäjän välinen kauppasota johti siihen, että elintarvikkeiden vienti Venäjälle keskeytyi ja rehusilakan hinta laski myös kotimaisilla markkinoilla. Kaloja lossattiin yhä enemmän ulkomaille kalajauhon raaka-aineeksi.

Presidenten tackar båtförare Kalle Olkinuora för färden och dagens fångst följer med till Gullranda. Till höger Kim Jordas och Olavi Sahlstén. Bild: Markku Saiha. Poimintoja vuosien varrelta: 2013 - Liitolla oli useita vieraita vuoden aikana: eduskunnan ympäristövaliokunta, europarlamentaarikko ja ministeriön ylijohtaja. Suureksi kunniaksi oli se, että tasavallan presidentti Sauli Niinistö otti vastaan kutsun tutustua ammattikalastukseen vierailulla Naantalissa.

Poimintoja vuosien varrelta: 2012 - Kalastuksen tilanne oli kaksijakoinen. Pelagisen kalastuksen puolella oltiin optimistisia, mutta rannikkokalastuksen tilanne synkkeni entisestään.

Markku Saiha: Yhtä matkaa - Markku Saha Porista. Toimittaja, valokuvaaja ja työskennellyt ammattikalastuksen kehittämisen parissa monta vuotta. Ollut mukana monessa liiton hallinnoimassa hankkeessa.

Poimintoja vuosien varrelta: 2011 - Talvi oli taas ankara, mikä aiheutti haasteita troolaukselle. Lohiasiaa käsiteltiin jälleen. Ympäristölobbaus lisääntyi voimakkaasti.

Poimintoja vuosien varrelta: 2010 - Vuoden pääteema oli 7 %, eli kotimaisen pyydetyn kalan vähäinen osuus kalan kulutuksesta. Työtä kalastuslain parissa jatkettiin.

Poimintoja vuosien varrelta: 2009 - Merituulivoima alkoi huolestuttaa liittoa. Suomalaisten kalastusyritysten lisääntynyt ulkomainen omistus herätti keskustelua. Kalastuslain kokonaisuudistus alkoi toden teolla ja siitä annettiin välimietintö. Nord Stream AG:n kanssa tehtiin sopimus.

Toimiva organisaatio tarvitsee myös aktiivisia varapuheenjohtajia - Puheenjohtajan rooli organisaatiossa on erittäin keskeinen. Puheenjohtajan rinnalle tarvitaan myös aktiivinen varapuheenjohtaja. Vuosien varrella liitto on rakentanut mallin millä varapuheenjohtaja valitaan hallituksen jäsenistä. Jos puheenjohtaja on suomenkielinen, valitaan ruotsinkielinen varapuheenjohtaja ja toisin päin. Lena Talvitie, Tor-Erik Johansson ja Mikael Lindfors ovat toimineet varapuheenjohtajina viimeisen kahden vuosikymmenen aikana.

”Asioita ei pitäisi päättää Twitterissä” – ammattikalastuksen haasteet eivät maalaa valoisaa tulevaisuutta - Olavi Sahlstén on istunut Suomen Ammattikalastajaliiton hallituksessa pidempään kuin kukaan muu. Hän on ollut hallituksessa vuodesta 1992, puheenjohtajana vuodesta 2003.

Poimintoja vuosien varrelta: 2008 - Uusi lohiasetus oli iso asia tänä vuonna. Pelagisessa kalastuksessa kilohailin kalastuksen rajoituksia jatkettiin. Uuden kalastuslain säätämisen monivuotisen prosessin ensiaskeleet otettiin.

Kalastajat menekinedistämisen apuna - Pro Kala ry on kalan menekinedistämisyhdistys, joka tiedottaa, tuottaa erilaisia materiaaleja kuten reseptivihkoja ja tietopaketteja alasta sekä järjestää erilaisia tilaisuuksia, joissa koko toimiala voi kokoontua ja verkostoitua. Se on monen tuntema toimija, jonka historia on tiiviisti kytköksissä SAKL:iin.

Heikki Jalas: ”Emme osanneet aavistaa, mitä olimmekaan perustamassa” - Suomen Ammattikalastajaliitto perustettiin marraskuussa 1980. Jo liiton alkuajoista ja edelleen on toiminnassa ollut mukana asianajaja Heikki Jalas Turusta.

Poimintoja vuosien varrelta: 2007 - Hallitus totesi toimintakertomuksessaan, että yhteistyö maa- ja metsätalousministeriön kanssa oli sujunut hyvin. Ministeriön suhtautuminen alan kehitykseen oli ollut myönteinen. Tehostunut yhteistyö myös ympäristöministeriön kanssa oli pantu merkille.

Poimintoja vuosien varrelta: 2006 - Useiden vuosien silakan- ja kilohailinkalastusta koskevien rajoitusten jälkeen vuodelle 2006 ei tarvittu rajoituksia. Tuleva uusi rakennetukikausi hallitsi muuten työtä. Suomi toimi EU-puheenjohtajamaana vuoden toisella puoliskolla.

Poimintoja vuosien varrelta: 2005 - Pelagisen kalastuksen vaikea tilanne alkoi helpottaa vuoden lopussa ensimmäisen vuosipuoliskon kalastusrajoitusten jälkeen. Aktiivisen edunvalvonnan myötä Suomi sai vuoden aikana lisäkiintiön Pohjanlahden silakalle ja kalastusrajoitukset poistettiin syyskuussa.

Vuosikymmenten mittainen yhteistyö - Luonnonvarakeskuksen (Luke) erikoistutkija Jari Setälä on työskennellyt kala-alan parissa jo lähes 40 vuotta. Työt alkoivat kalastushallinnossa Vaasan kalastuspiirissä. Jo silloin SAKL tuli tutuksi, mutta yhteistyö alkoi toden teolla Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) kutsuttua Setälän taloustutkijaksi vuonna 1989. Ensimmäisenä tehtävänään Setälä oli asiantuntijana kalastustuloneuvotteluissa.

Poimintoja vuosien varrelta: 2004 - Liitto vaati toistuvasti ministeri Juha Korkeaojaa, ministerin erityisavustaja Jouni Lindiä ja osaston virkamiehiä laatimaan kalastuspoliittisen ohjelman selkeyttämään kalastuspolitiikkaa ja tukemaan alan kehitystä.

Poimintoja vuosien varrelta: 2003 - Liiton tämän vuoden toimintakertomuksessa todettiin, että vuotta leimasi viranomaisten päättämättömyys. Ala odotti päätöksiä monista tärkeistä asioista, mutta niitä ei syystä tai toisesta saatu. Liitto mainitsee romutustuen avaamisen, lohenkalastusasetuksen muutoksen ja tuen ns. hyljevarmojen pyydysten hankkimiselle.

Poimintoja vuosien varrelta: 2002 - Vuosi 2002 oli alalle vaikea. Silakankalastuksen rajoitukset, jatkuva dioksiinikeskustelu mediassa, viivästyneet hyljevahinkokorvaukset, EU:n yhteisen kalastuspolitiikan uudistaminen ja tyytymättömyys ministeriön kalastuspolitiikan linjavetoihin johtivat pessimistisiin asenteisiin alalla.

Joskus tarvitaan suuttumista – SAKL:in historia viranomaisen silmin - Kalatalouspäällikkö Kari Ranta-aho on tehnyt pitkän uran kalataloushallinnon parissa. Hän on työskennellyt lähes koko Suomen Ammattikalastajaliiton historian ajan tiiviissä yhteistyössä liiton kanssa: työt silloisen Turun ja Porin läänin kalastuspiirissä alkoivat vuonna 1984.

Poimintoja vuosien varrelta: 2001 - Taivaalle kerääntyi tummia pilviä vuoden 2001 aikana. Kalastusrajoitukset, kalastuskiintiöiden suuret leikkaukset, dioksiinikeskustelu, hylkeensuojelualueiden perustaminen ja hyljevahinkojen korvaamisen viivästyminen uudestaan ja uudestaan olivat synkkiä uutisia alalle.

Poimintoja vuosien varrelta: 2000 - 2000-luvulle tultaessa liiton toiminnassa alkoi uusi vaihe. Ammattikalastajien määrä laski voimakkaasti ja tämä vaikutti myös liiton jäsenmäärään. Toiminta muuttui kypsemmäksi ja tämä näkyi myös liiton edustajien työssä.

SAKL puheenjohtaja Heikki Salokangas - Porilainen ammattikalastaja Heikki Salokangas toimi liiton puheenjohtajana 1990 – 1996 ja toisen kerran 1999 – 2003, ja hallituksessa paljon pidemmän aikaa. Puheenjohtajakausilla tapahtui monia asioita, jotka ovat linjanneet liiton myöhempääkin toimintaa.

Poimintoja vuosien varrelta: 1999 - Tuottajaorganisaatioasia eteni lopulta vuoden aikana. Agenda 2000 hyväksyttiin maaliskuussa.

Poimintoja vuosien varrelta: 1998 - Hallitus nimitti keväällä työryhmän markkinayhteistyön ja erityisesti tuottajaorganisaation (TJ) perustamisen valmistelemiseksi. Huhtikuun lopussa liitto ilmoitti Lohi ’98 -kampanjan käynnistymisestä.

Liiton entisen puheenjohtajan Göran Heinosen puhe liiton 20-vuotisjuhlien yhteydessä Turussa 3.11.2000 - Göran Heinonen Sundomista (1934 - 2015). Liiton puheenjohtaja 1997-98, hallituksen jäsen 1994-99, aktiivisesti mukana varajäsenenä 90-luvun alkupuolelta.

Poimintoja vuosien varrelta: 1997 - Silakasta alkoi ilmaantua pulaa etenkin elintarvikekäyttöön ja kalakauppa oli tilanteesta huolissaan vaatien toimia. Loppusyksystä 1996 kävi ilmi, ettei valtio enää maksa korvauksia lohenkalastuksen rajoitusten aiheuttamista tulonmenetyksistä. Mitään korvattavaa ei ole, kuului karu viesti.

Poimintoja vuosien varrelta: 1996 - EU:n kalastuspolitiikkaan mukautuminen jatkui vuoden aikana. Kalastus alkoi jakautua yhä selvemmin. Lohenkalastuksen kriisi paheni, kun taas silakankalastuksen tila oli tyydyttävä, jopa hyvä.

Poimintoja vuosien varrelta: 1995 - Ensimmäinen EU-jäsenvuosi oli alalle haastava. Silakan- ja lohenkalastus kärsivät erityisesti, mutta myös rannikko- ja sisävesikalastuksella oli ongelmia. Kalastusalusten romuttaminen aloitettiin vuoden aikana.

Poimintoja vuosien varrelta: 1994 - Lohiasiat jatkoivat liiton työllistämistä. Mahdollinen EU-jäsenyys leimasi tietysti vuotta. Neuvotteluja käytiin ja arviointeja tehtiin.

Poimintoja vuosien varrelta: 1993 - Vuosi 1993 oli liitolle muutosten vuosi. Vuosina 1980-1992 kuluivat liittoa rakentaessa, ja alkua leimasi suuri into saada ammattikalastuksen yhteisen edun ajaminen käyntiin. Nyt alkoi kuitenkin uusi vaihe.

Poimintoja vuosien varrelta: 1992 - Lohityöryhmä antoi jälleen raporttinsa vuoden 1991 lopussa. Hyljeongelma esiintyy nyt ensimmäistä kertaa hallituksen pöytäkirjoissa.

Poimintoja vuosien varrelta: 1991 - Vuonna 1991 toiminta seurasi pitkälti tuttua kaavaa: silakan ja kilohailin hintatukineuvotteluja ja lohenkalastuskysymyksiä. Markkinatilanne oli erittäin vaikea ja uusia markkinoita etsittiin.

Poimintoja vuosien varrelta: 1990 - Elintarvikesilakan hinta oli vahvistettu jo edeltävän vuoden lopulla, mutta rehusilakan hintaa koskevat neuvottelut olivat poikkeuksellisen haasteelliset. Talven aikana oli käyty yhteensä kymmenen neuvottelukierrosta.

Poimintoja vuosien varrelta: 1989 - Silakan ja kilohailin hintaneuvottelut käytiin ensimmäistä kertaa uuteen kalastustulolakiin perustuen.

Poimintoja vuosien varrelta: 1988 - Kalastaja Tom Vanne (1935-2012) aloitti yhdistyksen puheenjohtajana vuoden alussa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos suunnitteli kalastusteknillisen tutkimusaseman avaamista rannikolle. Kevätkokous järjestettiin tällä kertaa Vaasassa, jotta paikallistoimintaa Pohjanmaalla voitaisiin vauhdittaa.

Vesa Reilimo: Näin sen muistan - Ammattikalastaja, ekonomi Vesa Reilimo (78), harjoitti silakan rysäkalastusta ja rannikkokalastusta Turun Kakskerrasta (Hinttinen), Suomen Ammattikalastajaliiton ensimmäinen puheenjohtaja 1980-1987.

Poimintoja vuosien varrelta: 1987 - Uuden kalastustulojärjestelmän luonnoksesta keskusteltiin vuoden aikana useaan otteeseen. Liiton talous ja maksamatta jääneet jäsenmaksut aiheuttivat jälleen huolta.

Poimintoja vuosien varrelta: 1986 - Toiminnalle keskeistä vuonna 1986 olivat silakan hinta, lohenkalastuksen sääntely ja uuden kalastustulojärjestelmän toteuttaminen.

Poimintoja vuosien varrelta: 1985 - Hintatukikysymykset olivat luonnollisesti jälleen asialistalla. Lokakuussa päätettiin, että liitto hankkii viimein oman toimiston Yliopistonkatu 11:sta Turusta. Yle TV2:n dokumentti Perämeren pientroolarit antaa ajankuvan vuodelta 1985.

Poimintoja vuosien varrelta: 1984 - Tuttuja kysymyksiä, lohityöryhmä saa työnsä päätökseen, turska vähenee, Vuorikemian oikeudenkäynti...

Poimintoja vuosien varrelta: 1983 - Silakankalastajat kokoontuivat jo 7. tammikuuta yleiskokoukseen, johon osallistui yli 50 kalastajaa. Kokous koski jälleen kalan hintatukea. Ostajat olivat ilmoittaneet, että hintatuet olivat riittämättömiä ja tietyt yritykset olivat haluttomia huolehtimaan hintatuen jakamisesta kalastajille.

Poimintoja vuosien varrelta: 1982 - Vuoden 1981 lopulla Lääkintöhallitus julkaisi lehdistötiedotteen, jonka mukaan merkittävät osat Perämerestä ja Selkämerestä ovat elohopean saastuttamia. Tästä syntyi keskustelua hallituksessa, joka tuli siihen tulokseen, että liiton on pidettävä asiaa silmällä.

Poimintoja vuosien varrelta: 1981 - Vuosi 1981 oli liiton ensimmäinen täysi toimintavuosi. Ensimmäisestä vuodesta tuli dramaattinen useiden silakankalastuksen seisokkien vuoksi. Taistelu paremman hinnan saamiseksi rehusilakasta johti kalastuksen pysäyttämiseen toukokuun alussa ja uudelleen joulukuussa.

Kuvassa Raimo Ihander. Raimo Ihanderin puhe liiton 20-vuotisjuhlien yhteydessä Turussa 3.11.2000 - Raimo Ihander toimi liiton hallituksen jäsenenä 1980–1981, väliaikaisena sihteerinä 1.5.–31.8.1981, järjestösihteerinä 1.11.1981 alkaen sekä lokakuusta 1991 toiminnanjohtajana, 28.9.1992 saakka.

Poimintoja vuosien varrelta: 1980 - Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL – Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF ry perustettiin vauhdilla vuoden 1980 viimeisinä kuukausina.

Perustamiskokouksen puheenjohtajana toimi Mirjam Öberg - Suomen Ammattikalastajaliiton perustamiskokouksen puheenjohtajana toimi Mirjam Öberg Ahvenanmaalta. Kokous pidettiin 15. marraskuuta 1980 Taimi II -kokoushuoneessa Turussa osoitteessa Puutarhakatu 21.