Kalatalouden innovaatio-ohjelmia on rahoitettu Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ohjelmakaudella 2014–2020. Tukala on ollut kalastuksen innovaatio-ohjelma. Lisätietoa Tukalasta linkissä https://sakl.fi/innovaatio-ohjelma-tukala. Tutkimuksen ja kalastajien välisen kumppanuusohjelman (Tukala) partnereita ovat Luonnonvarakeskus (Luke), Jyväskylän yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja elinkeinon puolelta Suomen Ammattikalastajaliitto.  Suomen sisävesiammattikalastajien liitto osallistuu myös innovaatio-ohjelmaan.

Uudet Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) Suomen ohjelmasta 2021–2027 rahoitettavat innovaatio-ohjelmat on tarkoitus käynnistää keväällä 2023.

Innovaatio-ohjelmien tavoitteena on kalatalouden innovaatioiden vauhdittaminen ja koko toimialaa hyödyttävä kehitystyö. Ohjelmilla edistetään yksityisten ja julkisten toimijoiden kumppanuutta ja verkostoitumista. Uudella ohjelmakaudella innovaatio-ohjelmia on tarkoitus kehittää aiempaa yrityslähtöisemmiksi.

Uuden Tukala innovaatio-ohjelman valmistelu on käynnistymässä. Nyt on aika esittää ehdotuksia uuden kauden Tukalan sisällöksi! Minkälaisia aiheita ja ideoita tulisi viedä eteenpäin innovaatio-ohjelmassa? Ideat ja ehdotukset voivat liittyä esimerkiksi pyydystekniikkaan, kalastusteknologiaan yleensä, energian käytön tehostamiseen, työergonomiaan, kalan laatuun tai kalan käsittelyyn ja niin edelleen.   

Voit lähettää ehdotuksesi sähköpostilla osoitteeseen sakl@sakl.fi.

Lähde: MMM ja SAKL 19.9.2022