Valkoposkihanhen ja merimetson siirtämistä riistalajeiksi alkaa valmistella työryhmä

Poikkihallinnolliset työ- ja seurantaryhmät aloittavat työnsä 16.5.2024 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut torstaina 16.5.2024 viranhaltijatyöryhmän valmistelemaan toimenpiteitä valkoposkihanhen ja merimetson siirtämisestä riistalajeiksi sekä laajemman seurantaryhmän tukemaan työryhmän työtä. Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus metsästyslain ja riistavahinkolain muuttamiseksi siten, että hallitusohjelman tavoitteet saavutetaan. Hallitusohjelmassa linjataan, että: ”Tarpeettomat metsästysrajoitukset elinvoimaisten lajien, kuten merimetson ja valkoposkihanhen osalta […]

”Nyt kannattaa syödä kotimaista kalaa”

Viiden tunnin yöunet saavat riittää, kun kotimaisen kalan sesonki on parhaimmillaan. Kalastaja Jarno Aaltonen on nyt monen ammattilaisen tavoin merellä aamuvarhaisesta iltamyöhään. Kotona hän herkuttelee kalapyttipannulla. Kotimaisen luonnonkalan sesonki on näin keväällä parhaimmillaan. Ammattikalastaja ja Suomen Ammattikalastajaliiton puheenjohtaja Jarno Aaltonen kertoo, että kalastajat ovat odottaneet jäiden lähtöä malttamattomina eri puolilla Suomea. Nyt on luvassa työntäyteinen kuukausi, joka […]

Kalan tuottajahinnat 2023

Vuonna 2023 silakan ja kilohailin tuottajahinnat nousivat. Elintarvikkeeksi käytettävän silakan tuottajahinta oli 0,43 €/kg ja kalajauhon raakaraaka-aineena sekä eläinten rehuna käytettävän teollisuussilakan tuottajahinta oli 0,27 €/kg. Elintarvikesilakan tuottajahinta nousi vuoteen 2022 verrattuna 19 %, ja teollisuussilakan tuottajahinta 35 %. Kilohailin tuottajahinta oli 0,30 €/kg, 30 % korkeampi kuin vuonna 2022. Kalan tuottajahintahinnat 2023 (suluissa muutos […]

Merituulivoimaa suunnittelevat yhtiöt halusivat yksinoikeuksia Suomen talousvesille – hallitus hylkäsi hakemukset

Suomen ensimmäisen merituulipuiston rakentanut Suomen Hyötytuuli oli hakijoiden joukossa. Yhtiö on silti tyytyväinen hallituksen päätökseen. Hallitus on päättänyt olla myöntämättä yksinoikeuksia Suomen talousvesialueelle merituulivoiman rakentamista varten. Lupia oli hakenut iso joukko tuulivoimayhtiöitä: Halla Offshore Wind, Laine Offshore Wind, Navakka Offshore, Wellamo Offshore, Skyborn Renewables Finland, Ilmatar Offshore, Ilmatar Vågskär, Ilmatar Bothnia & Bothnia West, Suomen […]

Talousvyöhykkeen tuulivoimasääntelyä täsmennetään – valtioneuvostolta nyt kielteinen päätös nykylain pohjalta tehtyihin hyödyntämishakemuksiin

Valtioneuvosto teki 2.5.2024 kielteisen päätöksen 16:een talousvyöhykkeen merituulivoimaa koskevaan hyödyntämisoikeushakemukseen. Monet näistä Pohjanlahdella sijaitsevista alueista ovat keskenään päällekkäisiä. Tehty päätös ei kiellä merituulivoimahankkeiden kehittämistä nyt tarkastelluilla merialueilla. Suomen talousvyöhykkeen merituulivoimahankkeista halutaan päättää selkeiden pelisääntöjen pohjalta. Ne määritellään valmisteilla olevassa talousvyöhykettä koskevassa lainsäädäntöhankkeessa. Tavoitteena on, että ensimmäisiä talousvyöhykkeen tuulivoimahankkeiden alueita päästään valitsemaan ja ensimmäistä kilpailutusta käynnistämään […]

Saimaan kaupallisten kalastajien taloudellisten menetysten korvaaminen muuttuu

Saimaannorpan suojelun aiheuttamat kaupallistenkalastajien taloudelliset menetykset korvataan jatkossa uudella tavalla. Nelivuotisella muutoksella tavoitellaan kalastajakohtaisen korvauksen nousua. Asetuksella ohjataan myös kalastamaan norpille turvallisella tavalla rajoitusaikana. Valtioneuvosto antoi 2.5.2024 asetuksen, jonka nojalla muutetaan avustusjärjestelmää, jolla kaupallisille kalastajille korvataan saimaannorpan suojelusta aiheutuvia taloudellisia menetyksiä. Asetuksella uusi avustusjärjestelmä on voimassa 2024-2027. Tähän mennessä korvausten hakumenettelyistä on päätetty valtion budjetissa […]

MMM: Silakankalastukseen asetettiin ensimmäistä kertaa kuturauhoitus

Valtioneuvosto on tänään antanut asetuksen, jolla tarkennetaan silakan ja kilohailin kalastuksen säätelyä. Heikentyneitä silakkakantoja elvytetään ensimmäistä kertaa kuturauhoituksella. Itämeren silakkakantojen vahvistamiseksi on Suomen aluevesillä vahvistettu ensimmäistä kertaa kalastuksen kuturauhoitus. Valtioneuvoston torstaina 2.5. antamalla asetuksella kielletään kansallisesti troolikalastus Selkämeren aluevesillä 25.5. –30.6.2024. Kuturauhoituksesta sovittiin Ruotsin kanssa viime lokakuussa pidetyssä EU:n maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksessa. Ruotsi tekee […]

EU:n maatalousministerit koolla

EU:n maatalousministerit kokoontuivat 29. huhtikuuta 2024 Luxemburgiin. Kokouksen aiheita olivat ratkaisujen hakeminen maatalouden kriisitilanteeseen, kansainvälinen kauppa, jäsenvaltioiden edistyminen yhteisen maatalouspolitiikan toteuttamisessa ja kalastuksen valvonta. Ministerien lounaskeskustelun aiheena oli EU:n maatalouden tulevaisuus. Vilkasta keskustelua käytiin myös biotalouden nostamisesta seuraavan komission työohjelman keskiöön Suomen aloitteesta. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah. Kalastuksen osalta Latvia ja […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla (ja toukokuussa) asialistalla muun muassa seuraavaa.   7.5. Kalan markkinoinnin ja laadun kehittämisen (KaMaLa) ohjausryhmä (Teams)   14.5. Kansallisen kalatalousverkoston kokous (Teams)   17.5. MMM:n lausuntopyyntö valtioneuvoston asetukseksi vapaa-ajankalastuksen saalisilmoituksesta   17.5. Silakankalastuksen skenaariot, raporttiluonnos (Teams)   20.5. SYKE:n lausuntopyyntö Suomen tarpeesta osallistua Ruotsin talousvyöhykkeelle suunniteltavan Gävle Öst -merituuliteollisuusalueen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn   22.5. […]