Maatalous- ja kalastusneuvosto keskusteli komission julkaisemasta kalastuspaketista

Maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontui Brysselissä 20. maaliskuuta 2023. Neuvosto keskusteli komission 21. helmikuuta julkaisemasta kalastuspaketista. Suomea kokouksessa edusti valtiosihteeri Ann-Mari Kemell. Komission esittelemä kalastuspaketti sisältää komission tiedonannon yhteisestä kalastuspolitiikasta nyt ja tulevaisuudessa, kertomuksen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä, tiedonannon EU:n toimintasuunnitelmasta meriekosysteemien suojelusta ja ennallistamisesta sekä tiedonannon EU:n kalastus- ja vesiviljelyalan energiasiirtymästä. Keskustelussa jäsenvaltiot suhtautuivat […]

Kalan ulkomaankauppa 2022 (ennakko)

Taulukko: Kalan ja kalatuotteiden tuonti. Suomesta vietiin kalaa ja kalatuotteita 83 miljoonaa kiloa vuonna 2022. Viennin määrä kasvoi neljällä miljoonalla kilolla edellisvuodesta. Viennin arvo, 291 miljoonaa euroa, kasvoi 108 miljoonalla eurolla. Norjasta tuodun tuoreen kokonaisen lohen edelleen viennin arvo muualle Eurooppaan kasvoi 130 miljoonasta eurosta 231 miljoonaan euroon. Ihmisravinnoksi vietyjen tuotteiden määrä oli 72 miljoonaa […]

Luke: Hyljekantojen hoidon ja kalastuksen yhteensovittaminen vaatii yhteistyötä Itämeren alueella

Hylkeiden suojelun ja kalastuksen välisten konfliktien lieventäminen vaatii laajaa tietopohjaa ja nykyistä parempaa yhteisymmärrystä keskeisten sidosryhmien, erityisesti rannikkokalastussektorin ja luonnonsuojelujärjestöjen, välillä. Tuoreessa raportissa ehdotetaan päivitettyihin tietoihin perustuvan Itämeren kattavan hylkeenhoitosuunnitelman laatimista kansallisten suunnitelmien lisäksi. Hylkeen suojelun ja kalastuksen välinen konflikti Itämerellä uhkaa rannikkokalastuksen olemassaoloa. ”Rannikkokalastajat ovat kokeneet yhä suurempia haasteita, ja on tärkeää löytää tilanteeseen […]

Europeiske fiskeriorganisationer: Felles bekymring for havet

Fiskeriorganisasjoner fra landene rundt Nordsjøen deler en felles bekymring for ny massiv industriutbygging til havs. Sist uke møttes de i London for å diskutere felles utfordringer. De europeiske fiskeriorganisasjonene deler en stor bekymring for at ny industri skal ødelegge for fiskeriinteressene. I en felles uttalelse fra møtet i London viser organisasjonene til at fiske har […]

Norge: Havvind, sett fra fiskeri-interessenes perspektiv

Fiskeri er en av Norges eldste og mest inntektsbringende næringer. Norge eksporterte villfanget fisk for om lag 40 milliarder kroner i fjor. Lenge har fiskerne måttet dele havet med olje- og gassinstallasjoner. Fremover blir det enda trangere om plassen. Kan vindkraft ødelegge for fiskenæringen? Regjeringen foreslår 5-20 TWh havvind innen 2030. Dette vil kreve turbiner […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa. 20.3. SYKE, lausuntopyyntö Suomen tarpeesta osallistua Ruotsin talousvyöhykkeelle suunniteltavan Bothnia Offshore Omega -merituulipuiston ja siihen liittyvän kaapeliverkon ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn 20.3. Eolus Vind Ab:n Navakka -merituulivoimahanke (aiemmalta nimeltään Tuulia -merituulivoimahanke) Selkämerelle, Porin ja Merikarvian edustalle. Seurantaryhmän kokous, Pori.

Saga Fursin maaliskuun huutokaupan välitysmyynti 147 miljoonaa

Saga Fursin turkishuutokauppa päättyi tänään ketunnahkojen myyntiin. Huutokauppaan osallistui yli 230 ostajaa, ja valtaosa myynnistä suuntautui yhtiön päämarkkinalle Kiinaan. Ostoja tehtiin myös Etelä-Koreaan, Turkkiin, Kreikkaan sekä tietyissä nahkatyypeissä myös eurooppalaiselle muotiteollisuudelle. Huutokaupassa tarjolla olleista 5 miljoonasta minkinnahasta myytiin 85 % ja 450 000 ketun- ja suomensupinnahasta 95 %. Huutokaupan välitysmyynnin arvo oli 147 miljoonaa euroa […]

29,55 kg turska on nyt Suomen ennätyskalarekisterin suurin kala

Kalastusalus Madonnan verkolla Ahvenanmaalta 9.5.2022 pyytämä turska painoi perattuna 29,55 kiloa, mikä on uusi Suomen ennätys. Pituutta kalalla oli 141 senttimetriä. Kuvat: Patrik Lundin, Ålands landskapsregering Ennätyskalalautakunta hyväksyi kuluneen vuoden aikana neljä uutta Suomen ennätystä. Uusia ennätyskaloja ovat turska 29,55 kg, pasuri 0,980 kg sekä 26 cm nahkiainen (järvimuoto) ja 7,2 cm idänsieraintokko, joka on […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa. 13.3. Pro Kalan hallituksen kokous, Teams 15.3. Kalan digijälki-hankkeen ohjausryhmän kokous, Teams 16.3. MMM:n elinkeinokalatalousyksikön ja kalaelinkeinojärjestöjen välinen tapaaminen (ELKA), Teams

Nyt studie dokumenterer skarvprædation på voksne havørreder

Skarver æder også voksne havørreder. I forbindelse med nye fiskeundersøgelser har DTU Aqua fundet, at skarver præderer på voksne og kønsmodne ørreder herunder i vandløb. Det har tidligere været antaget, at voksne og større fisk undslipper skarvprædation, fordi skarver ikke er i stand til at fange og spise så store fisk. En nylig undersøgelse fra […]