Kalan digijälki-hankkeen toinen työpaja 10.3 Naantalissa

Projektipäällikkö Antti Kinnunen (Xamk) näyttää ja kertoo työpajan osallistujille, mitä hankkeen aikana on tehty Kalan digijälki-hankeen aikana haetaan digitaalisia ratkaisuja kalan jäljitettävyyden tueksi kalastuksesta valvontaan saakka. Hankkeessa aihetta lähestytään toteamalla, että merialueen saalistietojen ilmoittaminen on monivaiheinen prosessi, joka sisältää useita ilmoituksia ja tietoa vastaanottavia tahoja. Nyt haetaan käyttäjälähtöisiä ratkaisuja kalatalouden jäljitettävyysprosessien digitalisoimiseksi tulevaisuutta varten, jotta Suomessa voidaan täyttää […]

Kalafoorumi 9.–10.3. Naantalissa paneutui työhyvinvointiin

Pro Kalan toteuttama ja alan ammattilaisille suunnattu Kalafoorumi oli tällä kertaa Naantalissa. Kaksipäiväisen tapahtuman ensimmäisen päivän teemana oli työhyvinvointi, ja toisena päivänä oli kaksi rinnakkaisohjelmaa: Kalaterveyspäivä ja Kalan digijälki -hankkeen työpaja. Tilaisuudet olivat osallistujille maksuttomia. Työhyvinvoinnilla aloitettiin, ja päivän aloittivat tilaisuuden vetäjät Pro Kalan toiminnanjohtaja Katriina Partanen ja SAKL:n toimitusjohtaja Kim Jordas. He muistuttivat, että […]

Kalakeittopäivä, kokkikisa, kirja, satoja tiedotteita ja YouTube-kanava – Pro Kalan markkinointiohjelma tuotti monipuolista näkyvyyttä kalalle

Kuusi vuotta kestänyt Pro Kalan markkinointiohjelma on tuottanut monipuolista näkyvyyttä kalalle. Ohjelma on suunnannut toimenpiteitä niin kuluttajille, alan ammattilaisille kuin mediallekin. Tuloksina on muun muassa suomalaisten ruokavuoteen vakiintunut Kalakeittopäivä ja kalakuuksi julistettu toukokuu, kala-alan yhteen kokoava Innovaatiopäivät ja merkittäviä satsauksia vientiin. Pro Kalan koordinoima Elinkeinokalatalouden markkinointiohjelma, kuten muutkin Innovaatio-ohjelmat, päättyy kesäkuun loppuun mennessä.  Tuloksia on […]

Kalatalouden toimialakatsaus 2022

Kalatalouden toimialakatsauksessa kuvataan suomalaisen kaupallisen kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen, kalatukkukaupan ja kalaan erikoistuneen vähittäiskaupan taloudellista tilaa. Katsauksessa käytetyt tiedot ovat vuoden 2021 osalta ennakollisia. Vuotta 2021 aiemmat tiedot ovat lopullisia tietoja. Katsauksessa tarkastellaan yrityksiä, joiden päätoimiala on jokin kalatalouden toimialoista. Poikkeuksena kalastus, jossa ovat mukana kaikki saalista ilmoittaneet kaupalliset kalastajat. Vuonna 2021 kalatalousalalla toimi 1 766 […]

Työpaja Satakunnan kalasatamien tulevaisuudesta

Turun Yliopisto ja Lännen Kalaleader järjestävät perjantaina 24.3. ajankohtaistietoiskun ja satamatyöpajan Satakunnan kalasatamien tulevaisuudesta. Tilaisuudessa käsitellään ajankohtaisia kalastajien yritystoimintaan vaikuttavia aiheita Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKVR) tukirahoituksesta, kalastuksen valvonnasta ja digitalisaatioratkaisujen kehityksestä kalastuksen tueksi. Kalasatamat ovat merellisen ruuantuotannon ja elintarvikeketjun keskeisiä solmukohtia. Ryhmätyössä pohditaan, miten Satakunnan kalasatamia tulisi kehittää, jotta ne palvelisivat entistä paremmin elinkeinokalataloutta […]

Merimetso webinaari 4.4.2023

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus järjestää yhdessä Luonnonvarakeskuksen (Luke), Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja ympäristöministeriön kanssa merimetso -webinaarin tiistaina 4.4.2023 klo. 12.30–16. Lisätietoa webinaarista löytyy PDF tiedossa alla. Osallistuminen vaatii ennakkoilmoittautumisen viimeistään 29.3. alla olevan linkin kautta. https://events.teams.microsoft.com/event/2ad36613-0919-4fc3-a79e-b52eeee806a7@d95951a6-dfd3-4a74-9abb-f2b2cb89d671 PDF Lähde: ELY-keskus 28.2.2023

Menekinedistämisen määräaikainen haku on avattu 21.2.2023

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut määräaikaisen hakumenettelyn menekinedistämisen toimenpiteessä. Haku päättyy 10.3.2023. Haun tavoitteena on tukea sellaisia yleishyödyllisiä hankkeita, jotka edistävät ympäristösertifioitujen kalatuotteiden markkinoille pääsyä. Haku on auki kollektiivisille tuensaajille. Hakuaika päättyy 10.3.2023. Hakemukset on jätettävä viimeistään haun päättymispäivänä rahaston tietojärjestelmään (Hyrrä, https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html) puoleenyöhön mennessä. Hyrrässä tukea tulee hakea ohjelmakauden 2021–2027 toimenpiteestä […]

BSAC:n ekosysteemityöryhmä keskusteli Itämeren tuulivoimasta

Itämeren neuvoa-antavan komitean BSAC:n ekosysteemityöryhmä keskusteli 17. helmikuuta online-kokouksessa pitkän työpäivän verran tuulivoimaloiden vaikutuksista mereen ja kalastukseen. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi Nils Höglund, Coalition Clean Baltic (CCB). Puheenjohtaja esitteli aluksi edellisen kokouksen pohjalta tehdyn yhteenvedon, missä todettiin, että maiden välillä tarvitaan tuulivoimakysymyksessä lisää koordinaatiota, konsultaatiota ja kompensaatiota. Työryhmässä niin elinkeino- kuin ympäristöpuolella olivat samat huolet, ja […]

Kutsu: Kalan digijälki-hankkeen työpaja 10.3.2023 Naantalissa

Aika            10.3.2023 klo 9–13 (myös lounas) Paikka        Naantalin Kylpylä, Naantali Aiheena merialueen ilmoitukset ja tulevaisuuden ratkaisut Jatkamme uuden käyttöliittymän suunnittelua Turussa 31.1. pidetyn työpajan keskustelun pohjalta. Ydinideana on edelleen ”yhden luukun periaate”. Kiteytämme yhdessä merialueen tietojen ilmoittamisen prosesseja ja malleja kehitystiimin kanssa. Pohdimme yhdessä ratkaisuja, minkälainen YKP-ensierän tunnus (koodi) voisi olla. Arvioimme yhdessä jatkokehityssuuntaa. Tilaisuus […]