HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ RANNIKKOKALASTUKSEEN

Rannikkokalastuksen avovesikauden töitä helpottavia hyviä käytäntöjä kartoitettiin Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) rahoittamassa hankkeessa ”Rannikkokalastus – parhaita toimintatapoja” (2020–2022). Hankkeen toteutti TTS Työtehoseura ry yhteistyössä rannikkoalueiden Kalaleader-aktivaattoreiden ja näiden alueiden rannikkokalastajien kanssa.

Hankkeessa pyrittiin toimiviin ratkaisuihin, joilla kalastajan työtä pystytään tehostamaan ja keventämään sekä työperäisiä sairauksia ja tapaturmia vähentämään. Tarkastelun kohteena oli merellä ja laiturialueella tapahtuva työ. Hyvät käytännöt on koottu työpajoissa kalastajien kokemusperäisesti tunnistamista havainnoista sekä muutamista rannikkokalastajien testaamista ratkaisuideoista.

Hyvät käytännöt on ryhmitelty kalastajaan liittyviin ratkaisuihin, veneeseen liittyviin ratkaisuihin ja satamaan liittyviin ratkaisuihin. Niitä voi hakea myös kalastuksen päävaiheen mukaan. Useimmat ratkaisut on havainnollistettu valokuvan avulla. Testatut ratkaisut on esitelty laajemmin: esittelyyn on koottu testaajien käyttökokemukset ja valokuvien lisäksi ratkaisuja esitellään lyhyiden videoklippien avulla.

Hyviin käytäntöihin pääset tästä.