FINLANDS YRKESFISKARFÖRBUND FYFF R.F. – fiskenäringens intresseorganisation

Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF r.f. är företrädare för den finländska yrkesfiskaren och fiskerinäringen. Vi producerar fisk för konsumentens behov på ett hållbart sätt, som en specialprodukt för livsmedelskedjan och som råvara till övrig produktion. Tillika tar vi hand om Östersjön och vattendragen genom att avlägsna näringsämnen från hav och sjöar.