FYFF rf fyller i år 40 år. Du hittar artiklar om förbundets historia samt intervjuer med personer som verkat inom förbundet via denna länk.

Trots värdefulla minnen kommer vi inte framåt genom att enbart fokusera på hur det var förr. Förutom de månatligen publicerade historie-artiklarna börjar FYFF rf publicera infosnuttar riktade till alla som har ett genuint intresse för inhemsk fisk och detta traditionsrika, men också ännu i denna dag unika och viktiga yrke.  Vad menas med aktörsspecifika kvoter? Varför är sälarna så stort problem? Hur många yrkesfiskare finns det i Finland? Under året besvarar vi dessa frågor om fiskerinäringen som en stor publik eventuellt funderar på.

Infosnuttar

Hur bildas fiskens pris? - Konsumenterna är ibland irriterade på priset på fisk och anser det vara högt. Om man till exempel jämför kilopriset på köttfärs med priset på gösfilé, är det skillnaden förstås stor. Fiskens pris bildas i en lång värdekedja och nu beskriver vi vad allt konsumenten betalar för i priset på fisk.

Varför finns det inte alltid fisk? - Blev du besviken vid fiskdisken: det fanns endast importerad fisk och inte alls inhemsk fisk? Orsaken är ofta flera olika faktorers summa. Tillgången på fångad fisk varierar, och det beror på många olika saker. Sämre tillgång medför också ofta högre pris.

Att äta inhemsk fisk är en miljögärning - Konsumenterna är oroliga för klimatet och miljön. Inhemsk naturfisk är ett av de bästa alternativen för en miljömedveten måltid.

Saimenvikaren och yrkesfiske - Vi berättade i senaste infosnutt om sälproblemen inom kustfisket. Skyddet av saimenvikaren och fiske pratas det också mycket om. De här har inget samband: Vi berättar nu hur lite yrkesfiske påverkar saimenvikaren och hur fisket i våra insjöar tar hänsyn till sälarna.

Skadedjur - Enligt en rapport som ett Internationellt säl- och skarvprojekt i Österjöområdet publicerade förra hösten förorsakar sälar och skarvar förluster för t.o.m. 8 miljoner euro för finländska yrkesfiskare. I det följande berättar vi, varför säl och skarv utgör ett hot mot fisket och därigenom påverkar tillgången på fisk.

Fiskekvoter – vad är det fråga om? - Fisket i Finland är noggrant reglerat. På regleringen inverkar förutom den nationella lagstiftningen också EU:s gemensamma fiskeripolitik. Fiskekvoterna är speciellt viktiga element i regleringshelheten.

Lindfors-6web Många former av yrkesfiske - Vad är ryssjefiske, vad gör egentligen en trålare? I januari månads infosnutt går vi igenom olika fiskeformer och -sätt.