Styrelsen

Ordförande

Jarno Aaltonen
tel. 050-381 1027
pullankala@gmail.com

ORDINARIE MEDLEMMARSUPPLEANTER
Paavo Törrönen (Sisävedet/insjöarna)

paavo.t@hotmail.fi
Janne Herranen 
tel. 0400-659 475
janne_herranen@hotmail.com
Lauri Halonen (Perämeri)
puh. 0400 684 897
kalastaja.halonen@gmail.com
Risto Vehkaperä
tel. 0400-387 527
risto.vehkapera@elisanet.fi
Roland Semskar (Österbotten)
tel. 0400-132 095
roland.semskar@multi.fi 
Christer Kattil 
tel. 050-436 7472
ck@scandinet.fi 
Roland Flöijer (Österbotten)
tel. 0400-300 828
roland.floijer@pp.inet.fi 
Lars Sundström

lasseslax@gmail.com 
Seppo Laine (Selkämeri)
tel. 050-514 2194
seppo.laine@ppg.inet.fi
Heikki Salokangas 
tel. 0400-772 735 
heisalokangas@gmail.com
Tomi Merisola (Selkämeri)
tel. 0400-717 359
troolarifalken@gmail.com
Petteri Takala 
tel. 0500-508 307 
troolarisipi@gmail.com
Heikki Eskelinen (Saaristomeri)
tel. 040-584 7345
tmiheskelinen@hotmail.com
Lauri Himberg
tel. 044-989 0041
Lauri.H@hotmail.com
Krister Hellström 
tel. 0400-501 667
k.hellstrom@elisanet.fi 
Harri Saarinen
puh. 050-590 2972
harriksaarinen@gmail.com
Mikael Lindholm (Finska viken) 
tel. 040-511 5906 
soderby.lax@gmail.com  
Tanja Åkerfelt
tel. 050-5914 386 
tanja.akerfelt@gmail.com
Henri Lomppi
tel. 040-487 7177
henri.lomppi@selkamerenjaa.fi 
Jussi Järvinen
puh. 044 971 4441
jussiep.jarvinen@gmail.com

Byrån

Verkställande direktör Kim Jordas
tel. 0400-720 690

sakl@sakl.fi
www.sakl.fi