Bli medlem

Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF rf är företrädare för den finländska yrkesfiskaren och fiskerinäringen. Vi är en del av modern finländsk produktion av fisk till livsmedel och av annan fiskråvara. Yrkesfisket är en näring som för vidare traditioner och vi är stolta över vår näring.

Välkommen med att utveckla det inhemska yrkesfisket!

Grunderna för medlemsavgifterna hittas här

Formulär för medlemsansökan hittas här