Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa. 7.12. Tahkoluodon merituuliteollisuusalue, viimeinen päivä jättää AVI:n myöntämästä vesitalousluvasta valitus, katso lähemmän luvasta linkissä https://sakl.fi/tahkoluodon-neljalle-merituulivoimalalle-vesitalouslupa/ 11.12. Melan kalastajien ja poronhoitajien neuvottelukunnan kokous, Espoo 11.12. Tapaaminen Jordbruksverket (Ruotsi), Helsinki. Aiheena silakan arvoketjun kehittäminen. 15.12. SAKL:n hallituksen kokous, etäkokous (Teams)

Sverige: Ny kunskap och uppdaterad förvaltningsplan för storskarv

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har nu lämnat in delar av det regeringsuppdrag som myndigheterna har tillsammans. Det handlar om en kunskapssammanställning om storskarvens ekologi och roll i ekosystemet samt en reviderad nationell förvaltningsplan. Regeringen har efterfrågat en uppdaterad förvaltningsplan som kan bidra till mindre negativ påverkan på fiskbestånd och färre skador på redskap och […]

Österbottens Fiskarförbund håller höstmöte 30.11.2023 kl. 18.00

Österbottens fiskarförbunds höstmöte hålls i Korsholms kulturhus, Skolvägen 1, Smedsby, Korsholm. I början av mötet informerar Finlands Yrkesfiskarförbunds ordförande Jarno Aaltonen och vd Kim Jordas om aktuellt inom fiskerinäringen samt om Yrkesfiskarförbundets verksamhet. Verksamhetsledare Marina Nyqvist berättar om fiskarförbundets projekt ”Säl – ett värdefullt vilt”. Källa: Österbottens Fiskarförbund

Valtioneuvosto haluaa laajamittaista teollista toimintaa Pohjanlahden merialueelle – Metsähallitus käynnistää suurten merituulivoimahankkeiden huutokaupat

Valtioneuvosto teki 23.11.2023 periaatepäätöksen huutokauppamenettelyn käynnistämisestä viidellä Suomen yleisillä vesialueilla sijaitsevalla merituulivoima-alueella. Huutokaupattavat merituulivoima-alueet sijaitsevat Metsähallituksen hallinnassa olevilla yleisillä vesialueilla Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa. Huutokauppamenettely käynnistetään vuonna 2021 laaditun huutokauppamallin mukaisesti. Metsähallitus kilpailuttaa hankekumppanit ja vuokraa valittavalle kumppanille alueen sekä myy hankeoikeudet alueen kehittämiseen, rakentamiseen ja uusiutuvan energian tuottamiseen. Kumppani vastaa hankkeeseen tarvittavien lupien hakemisesta. […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa. 27.11. Vesien- ja merenhoidon valtakunnallinen yhteistyöryhmä (Teams) 28.11. Kalastuslain toimeenpanon seurantaryhmä (Teams) 28.11. Merimetsohankkeen viimeinen ohjausryhmän kokous (Teams) 29.11. Kalatalousverkoston ohjausryhmän kokous (Teams) 30.11. Österbottens Fiskarförbund, årsmöte, Vasa 1.12. SYKE:n lausuntopyyntö Suomen tarpeesta osallistua Ruotsin talousvyöhykkeelle suunniteltavan Sylen-merituuliteollisuusalueen YVA-menettelyyn

Metsähallitus ja Vattenfall sopivat Korsnäsin merituulivoimahankkeen laajentamisesta

Metsähallitus ja Vattenfall ovat sopineet Korsnäsin merituulivoimahankkeen alueen laajentamisesta niin, että hankkeen kapasiteettia voidaan kasvattaa alun perin suunniteltua suuremmaksi. Vattenfallista tuli Metsähallituksen hankekumppani Korsnäsin meritulivoimahankkeeseen joulukuussa 2022, kun se voitti laajan kansainvälisen kilpailutuksen. Kaupan yhteydessä sovittiin mahdollisesta lisäalueesta, joka ei ole kilpailutettavissa itsenäisenä kohteena. Nyt on sovittu tämän option käyttämisestä. Pohjanmaalle on valmistumassa uusi maakuntakaava, […]

Harri Kukka: Viiden vuoden neuvottelut kalastuksenvalvonnasta johtivat kohtuuttomiinkin vaatimuksiin – sentään kahden lohen aukko löytyy

EU:n yhteisen kalastuspolitiikan valvontajärjestelmän muuttaminen on saanut sinetin. Jäsenmaista koostuva neuvosto hyväksyi 13. marraskuuta poliittisen sopimuksen, joka saavutettiin viime toukokuussa. Helppoa ei sopuun pääseminen ollut, sillä komission esityksestä neuvotteluihin ja lopulta asetustekstien hiomiseen ja viralliseen hyväksyntään kului yhteensä 5,5 vuotta. Suomessa nähdään, että vaikuttava ja kustannustehokas kalastuksenvalvonta on tärkeä osa politiikkaa, jolla pyritään turvaamaan […]

EU:n neuvosto hyväksyi kalastuksenvalvonnan tiukennukset – Suomi äänesti vastaan

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 13. marraskuuta asetuksen, jolla tehdään useita muutoksia yhteisen kalastuspolitiikan valvontajärjestelmään. EU:n neuvoston hyväksymän kalastuksenvalvonnan uudistuksen suuriin linjoihin kuuluu kaiken paperimuotoisen raportoinnin nykyaikaistaminen digitaaliseksi. Erityisen paljon uudistuksia kohdistuu pieniin veneisiin, joita koskee moni vaatimus, joka on ollut pitkään voimassa avomerikalastuksessa. Myös troolikalastusta ja vapaa-ajankalastusta koskevat EU:n säännöt tiukentuvat. Seurantalaitteet pakollisiksi, sekasaaliiden poikkeamaan […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa. 22.11. Kaupallisten kalastajien tiedotus- ja koulutusristeily (7.–8.2.2024), ohjausryhmän kokous (Teams) 23.11. VARELY lausuntopyyntö, Eolus Finland Oy:n merituulihanke Wellamon YVA-ohjelma 15.12. SAKL hallituksen kokous 3/2023 (Teams)

Suomen troolilaivaston kalastusalueet kartoille

Luke selvitti troolareiden pyyntialueita satelliittiseuranta-aineistojen – ja saalisilmoitusten perusteella. Tietoa troolausalueista tarvitaan muun muassa merialueiden käytön suunnitteluun ja mahdollisen laajamittaisen merituulivoimarakentamisen vaikutusten ennakointiin. Suomen merialueen kaupallisesta saaliista yli 90 prosenttia pyydetään troolilla, ja silakka on troolikalastuksen ylivoimaisesti tärkein saalislaji. Kalastusalueet ovat pysyneet jokseenkin samoina yli kymmenen vuoden ajan, vaikka toimintaympäristössä on tapahtunut isoja muutoksia. ”Tietyt […]