BÄSTA PRAXIS FÖR KUSTFISKET

Bästa praxis som underlättar arbetet med kustfisket under säsongen med öppet vatten kartlades i projektet ”Kustfiske – de bästa arbetsmetoderna” (2020–2022) finansierat av Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF). Projektet genomfördes av TTS Työtehoseura ry i samarbete med aktivatorerna i kustens Fiskeleaderområden och kustfiskarna i dessa områden.

Med projektet försökte man hitta fungerande lösningar för att effektivisera och underlätta fiskarens arbete samt minska arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor. Undersökningen fokuserade på arbetet som sker i båten och vid kajen. Den goda praxisen har sammanställts från observationer som identifierats av fiskare i workshops och från några lösningsidéer som testats av kustfiskare.

Bästa praxis är grupperad i fiskarrelaterade lösningar, båtrelaterade lösningar och hamnrelaterade lösningar. De kan också sökas enligt fiskets arbetsskeden. De flesta lösningar illustreras med ett foto. De testade lösningarna har presenterats bredare: testarnas användarupplevelser har sammanställts i presentationen och förutom med bilder presenteras lösningarna med hjälp av korta videoklipp.

Du kan få tillgång till bästa praxis här.