Pohjanlahden silakan trooli- ja rysäkalastuksen uudelleen arviointi on saatu päätökseen 28.6.2024. Kyseinen kalastus on todettu täyttävän MSC:n kestävän kalastuksen standardit 1.7.2024 alkaen. Sertifikaatti on voimassa 5 vuotta 30.6.2029 saakka.

  • MSC sertifiointi koskee:
  • Silakka, Clupea harengus (L., 1758) (syn. Clupea harengus membras (Wulf, 1765))
  • Pelaginen trooli ja silakkarysä 
  • ICES osa-alueet 30 ja 31 (Pohjanlahti)

Sertifiointiryhmässä on tällä hetkellä 28 troolaria ja 28 rysäkalastajaa. Nämä vastaavat reilusti yli 90 prosenttia Suomen Pohjanlahden silakan kokonaissaaliista (2022 saaliit).

MSC-täysarviointi tehtiin tarjouskilpailun voittaneen LRQA (LRQA Group Limited, Englanti ja Wales) nimisen sertifiointilaitoksen toimesta. LRQA teki paikkavierailun Suomessa 13.–14.9.2023.

Sertifikaatti uusitaan viiden vuoden välein ja vuosittaiset auditoinnit takaavat, että kyseessä on jatkuva vastuullinen toiminta. Sertifikaattiin liittyy ehto, jota seurataan vuosittaisissa auditoinneissa.

Olemme hyvin tyytyväisiä siihen, että pitkä arviointiprosessi on saatu päätökseen ja että Pohjanlahden silakan kalastus täyttää kestävälle kalastukselle asetetut tiukat ehdot, Suomen Ammattikalastajaliiton toimitusjohtaja Kim Jordas toteaa.

Taustaa

Suomen (SAKL) silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastus on ensimmäisen kerran 25.6.2018 saanut MSC-sertifikaatin. Sertifikaatti oli alun perin voimassa 24.6.2023 saakka. Koronaepidemian seurauksena sertifikaatin voimassaoloaikaa pidennettiin kuudella (6) kuukaudella 24.12.2023 saakka. MSC hyväksyi 28.8.2023 pyynnön pidentää Pohjanlahden silakan MSC sertifikaatin voimassaoloaikaa 30.4.2024 saakka, jotta kalastuksen uudelleen arviointi ehditetään suorittaa ennen nykyisen sertifikaatin umpeutumista. MSC hyväksyi edelleen 19.4.2024 pyynnön pidentää Pohjanlahden silakan MSC sertifikaatin voimassaoloaikaa 1.7.2024 saakka.

SAKL on omaehtoisesti keskeyttänyt sertifikaatin keskisen silakan ja kilohailin osalta. Sertifikaatti oli siten voimassa Pohjanlahden silakan osalta.
Ennen sertifikaatin umpeutumista oli käynnistettävä kyseisen kalastuksen uudelleen arviointi.

Suomen Ammattikalastajaliiton hallinnoiman hankkeen tavoitteena oli toteuttaa silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastuksen uudelleen arviointi, jotta MSC-sertifikaatin voimassa olo voi jatkua uudelle kaudelle. Varsinais-Suomen ELY-keskus on 21.3.2023 myöntänyt hankkeelle EMKVR-tukea. Uudelleen arviointi alkoi valmistelevilla toimilla huhtikuussa 2023.

Kyseessä on ryhmäsertifiointi, jossa SAKL hoitaa sertifiointiin liittyvät toimet sertifiointiryhmään kuuluvien jäsenten puolesta. Liitto on hankkeessa sertifiointilaitoksen asiakas ja toteutuessaan varsinaiset jäsenet saavat sertifikaatin käyttöönsä sen sisällön rajaamin ehdoin. SAKL voi kuitenkin jakaa sertifikaatin myös ulkopuolisille, jos nämä sitoutuvat sertifikaattiin ja osallistuvat sertifikaatin kustannuksiin (huomioiden julkisen tuen).

Hankkeessa toteutettiin kyseessä olevan täysarviointi tarkoitukseen hyväksytyn tahon toimesta. Arvioitsija on oltava ASI:n (Accrediation Services International) MSC sertifiointiin akreditoima. MSC-sertifiointi on ns. kolmannen osapuolen toteuttama tieteellinen arviointiprosessi. Riippumattomat akkreditoidut sertifiointilaitokset suorittavat arvioinnit, millä varmistetaan, että MSC-ohjelma on luotettava ja täyttää ympäristömerkintöjä koskevat ohjeistukset. Arviointiryhmä (n. 3–5 henkilöä) koostuu kansainvälisistä meri- ja kalabiologian asiantuntijoista. Myös muilla sidosryhmillä on mahdollista kommentoida alustavia sertifiointiraportteja ja esittää perusteltu vastalause, mikäli prosessissa on huomattu epäkohtia.

MSC sertifikaatti PDF