SAKL:n hallituksen kesäkokouksen julkilausuma 3.9.2022, Tampere

Kalastuselinkeinon tilanne tällä hetkellä erityisen haastava Suomen Ammattikalastajaliiton hallitus kokoontui 2.–3.9.2022 jokavuotiseen kesäkokoukseensa keskustelemaan kalastuselinkeinon ajankohtaisista asioista. SAKL toteaa, että suomalaisen kalastuselinkeinon tilanne on tällä hetkellä erityisen haastava. Monet asiat synkentävät kalastuselinkeinon näkymiä. Ukrainan kriisin vaikutukset suomalaiseen kalatalouteen ja kalastuselinkeinoon ovat vakavat. Voimakkaasti kohonneet kustannukset, erityisesti polttoaineiden ja sähkön osalta, vaikuttavat suoraan kalastusyritysten toimintaan. Sekä […]

Komission ehdotus vuoden 2023 Itämeren kalastuskiintiöiksi

EU:n komissio antoi 23.8. esityksensä vuoden 2023 kalastuskiintiöiksi. Suluissa vertailu tämän vuoden kiintiöihin. Pohjanlahden silakka 80 074 tonnia, Suomi 65 649 tonnia (-28 %)Keskinen silakka EU 61 051 tonnia, Suomi 13 388 tonnia (+13,8 %)Kilohaili EU 201 554 tonnia, Suomi 10 408 tonnia (-20 %)Itäinen turska EU 595 tonnia, Suomi 10 tonnia (sivusaaliskiintiö, tutkimuspyynti) (0 %)Läntinen turska 489 tonnia, Suomi 4 […]

Förbundsstyrelsens sommarmöte 2-3.9 i Tammerfors

Förbundsstyrelsens traditionella sommarmöte hålls denna gång 2-3.9 i Tammerfors. På ärendelistan bland annat följande: Mötets öppnandeMötets lagenlighet och beslutförhetProtokolljustering 1/2022Styrelsens konstitueringFångst- och kvotsituationen 2022 samt fiskekvoter 2023Sveriges planer att flytta ut trålgränsen till 12 sjömilMöjliga ändringar i det aktörsspecifika kvotsystemet, JSM:s förslag till lagändringutlåtandena, beredningsläget, riksdagsbehandlingenSikförordningenEHFFF 2021-27beredningsläget, inledandet av programmetRysslands anfall på Ukraina, följderna för […]

ICES julkaisi suosituksensa vuodelle 2023

Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES on 31.5.2022 julkaissut arvionsa Itämeren kalakantojen tilasta ja neuvonantonsa vuoden 2023 kiintiöistä. Alla on lyhyt yhteenveto suosituksista vuodelle 2023. Suluissa vertailu vuoden 2022 neuvonantoon sekä EU:n kalastusneuvoston vahvistama kokonaiskiintiö EU:n jäsenmaille vuodelle 2022. Silakka Pohjanlahti (osa-alueet 30-31): enintään 80 047 – 103 059 tonnia, pistearvo 102 719 tonnia (-7,7 %) (111 345) […]

Tilaa liiton viikkotiedote!

Liiton julkaisema sähköinen viikkotiedote kerto alan ajankohtaisista asioista. Viikkotiedote lähetetään tilaajalle sähköpostitse. Liitto julkaisee sähköisen ajankohtaistiedotteen melkein joka viikko keskikesän taukoa lukuun ottamatta. Viikkotiedote kertoo lyhyesti alan ajankohtaisista asioista, viranomaispäätöksistä sekä menneistä ja tulevista tapahtumista. Liiton jäsen voi tilata viikkotiedotteen ilmoittamalla sähköpostiosoitteensa osoitteeseen sakl@sakl.fi. Lähde: SAKL 11.4.2022

Liiton vuosikokous valitsi Olavi Sahlsténin uudelleen puheenjohtajaksi – keskustelua siiasta ja toimijakohtaisesta järjestelmästä

Liiton sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 18.3. Lapinjärvellä ja etäkokouksena. Kokous hyväksyi vuoden 2021 tilinpäätöksen. Tilinpäätös osoittaa 7 429,66 euron ylijäämää ja liiton oma pääoma on hyvällä tasolla, paras tilanne liiton historiassa. Hallituksen esitys vuoden 2022 toimintasuunnitelmasta hyväksyttiin kahdella lisäyksellä. Toimintasuunnitelmassa huomioidaan Ukrainan kriisin vaikutukset Suomen kalastukseen ja saimaannorpan suojelusta aiheutuvien taloudellisten vahinkojen korvaamiseen varattu määräraha tulisi […]

Ympäristöministeriön SUP-esitys järjetön ja kallis

Ympäristöministeriön valmistelema hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain ja merenkulun ympäristösuojelulain muuttamisesta on ollut lausunnolla 17.2. asti. Esitys on osa EU:n niin kutsutun SUP-direktiivin kansallista toimeenpanoa.  Direktiivi velvoittaa järjestämään kalastusvälineiden jätehuollon ns. tuottajavastuumallilla. Tämä tarkoittaa, että kalastus- sekä vesiviljelyvälineiden valmistajien ja maahantuojien eli tuottajien tulee järjestää Suomen markkinoille saatettujen kalastusvälineiden jätehuolto (erilliskeräys ja kuljetus), tiedottaa siitä […]

Förbundsstyrelsens möte 11.2

Förbundsstyrelsens möte arrangeras 11.2 som Teams-möte. På ärendelistan bland annat följande frågor. Mötets öppnandeMötets lagenlighet och beslutförhetProtokolljustering 2/2021Stadgeenligt årsmöte 2022bokslut 2021verksamhetsplan och budget 2022, medlemsavgifter 2023årsmötesarrangemangOrganisationens tillstånd 2022den verksamhetsmässiga och ekonomiska situationen 2022, medlemsavgifter 2021, möjliga medlemsärendenEHFVF2021 och Finlands program, den nya programperiodens inledning, lägesöversiktFiskekvoter år 2022, lägesöversiktUtvärderingen av det aktörsspecifika kvotsystemet (Naturresursinstitutet) och fortsatta […]

EU:n kalastusneuvosto päätti vuoden 2022 kalastuskiintiöistä

EU:n kalatalousneuvosto pääsi 11.-12.10. poliittisen yhteisymmärrykseen vuoden 2022 kalastuskiintiöistä. Vuoden 2022 kalastuskiintiöt (suluissa vertailu vuoteen 2021): Pohjanlahden silakka, 111 345 tonnia, Suomi 91 287 tonnia (-5 %)Pääaltaan, Saaristomeren ja Suomenlahden silakka 53 653, Suomi 11 766 tonnia (-45 %)Kilohaili, 251 943 tonnia, Suomi 13 010 tonnia (+13 %)Itäinen turska, 595 tonnia, ainoastaan sivusaaliina, Suomi 10 […]