Kärnan i den ansvarsfulla verksamheten är ett fiske som beaktar miljöns tillstånd samt näringens sociala   och ekonomiska effekter. Genom att beakta dessa faktorer producerar man kvalitativ näring och fiskråvara, och avlägsnar näringsämnen ur vattnen. 

Vi månar om fiskekulturens bevarande som en del av finländskt företagande och livsmedelshushållning. Fisket och fiskmaten är viktiga delar av våra medborgares identitet och vi vill att de förblir sådana. Vi är även en del av den traditionella näringsstrukturen och vi skapar och bevarar arbetsplatser. Vi har alltid verkat på miljöns villkor och anpassat vår verksamhet enligt hållbart fiske. 

De principer som förbundets styrelse har godkänt (codex) finns i sin helhet här.