Naturresursinstitutet producerar forskningsdata, prognoser om fiskbestånd och olika sakkunnigtjänster gällande skötseln av fiskevatten. Med verksamheten befrämjas ett hållbart nyttjande av fiskbestånden och fiskets verksamhetsförutsättningar.

Statistik

Statistikdatabas