Mistä kalan hinta muodostuu?

Kalan kohdalla kuluttajia joskus harmittaa sen korkeana pidetty hinta. Jos vertaa vaikkapa jauhelihan ja kuhafileen kilohintaa, on ero toki suuri. Kalan hinta muodostuu pitkän arvoketjun myötä, ja avaammekin nyt, mistä kaikesta kuluttaja maksaa kalassa.

Miksi kalaa ei aina ole saatavilla?

Iskikö kalatiskillä pettymys: tarjolla onkin ainoastaan tuontikalaa eikä kotimaista löydy lainkaan? Syy on usein monen eri tekijän summa. Pyydetyn kalan saatavuus vaihtelee, ja siihen vaikuttaa useita eri asioita. Heikompi saatavuus näkyy usein myös nousseena hintana.

Saimaannorppa ja ammattikalastus

Kerroimme viime tietoiskussa rannikkokalastuksen hyljeongelmasta. Saimaannorpan suojelemisesta ja kalastuksesta puhutaan myös paljon. Nämä asiat eivät liity toisiinsa: kerromme nyt, miten vähän ammattikalastus vaikuttaa saimaannorppaan ja miten sisävesillä kalastetaan norpat huomioon ottaen.

Haittaeläimet

Kansainvälisen Itämeren hylje- ja merimetsoprojektin viime syksynä julkaiseman raportin mukaan hylkeet ja merimetsot aiheuttavat jopa kahdeksan miljoonan euron tappiot suomalaisille ammattikalastajille. Avaamme nyt, miksi hylkeet ja merimetsot luovat uhan kalastukselle ja sitä kautta kalan saatavuudelle.

Kalastuskiintiöt – mistä on kyse?

Kalastaminen on Suomessa tarkkaan säädeltyä. Säätelyyn vaikuttaa paitsi kansallinen lainsäädäntö, myös EU:n yhteinen kalatalouspolitiikka. Kalastuskiintiöt ovat yksi tärkeimmistä tekijöistä säätelyn kokonaisuudessa.