Valltiobtalouden tarkastusviraston (VTV) mukaan suuri öljysäiliöalusvahinko Suomenlahdella aiheuttaisi pahimmillaan useiden miljardien eurojen kustannukset.

Valtio voi joutua rahoittamaan näitä kustannuksia ainakin tilapäisesti ja pahimmassa tapauksessa lopullisesti.

Öljykuljetusten määrä Suomenlahdella tulee arvioiden mukaan kasvamaan nykyisestä 160 miljoonasta tonnista 170-200 miljoonaan tonniin vuonna 2020. Samaan aikaan myös muu meriliikenne lisääntyy. Riski suureen öljysäiliöalusonnettomuuteen on näissä oloissa huomattava. Matalalla ja kapealla Suomenlahdella öljypäästöt kulkeutuvat nopeasti rantaan ja tuulten takia niiden kulkusuunta on yleensä kohti Suomen rannikkoa.

VTV:n mukaan alusöljyvahinkojen korvaaminen on öljysuojarahaston, alusten omistajien vakuutusten ja kansainvälisten korvausrahastojen varassa. Korvausprosessit ovat kuitenkin pitkiä ja korvauksiin liittyy rajoituksia, joten suuri öljyonnettomuus Suomenlahdella kuormittaisi aluksi kuntien ja Suomen valtion talouksia. Kaikkia torjunnasta aiheutuneita kustannuksia ei välttämättä saada perittyä, jolloin valtio voi jäädä öljyvahinkojen lopulliseksi maksajaksi.

Alusöljyvahinkojen varalle luotu kansainvälinen korvausrahastojärjestelmä koskee vain öljysäiliöalusonnettomuuksia. Tankkereiden vakuutuksilla ja kansainvälisen rahaston korvauksilla on tällä hetkellä noin 860 miljoonan euron enimmäismäärä, mikä ei välttämättä riitä. Kansainvälinen rahasto korvaa vain aineelliset, kohtuulliset, tarkoituksenmukaiset ja hyvin dokumentoidut kustannukset.

Lähde: TS 11.3.2014