Sverige: Grönt ljus för att fler skarvar får skjutas

Länsstyrelsen i Stockholm ändrar sitt eget beslut om skyddsjakt efter storskarv i Östersjön i Stockholms län och utökar det tillåtna antalet till 2 900.  Ytterligare tusen skarvar får skjutas mellan 1 april 2022 och 31 mars 2023 efter ett nytt beslut från länsstyrelsen den 9 september. Länsstyrelsen beviljade Stockholms läns Fiskarförbund den 31 mars i […]

Tutustu suomalaiseen kala-alaan videoiden välityksellä

Millainen on kalan matka vedestä ruokapöytään? Keitä ovat ammattilaiset kaupoissa ja ravintoloissa myytävän kalan takana? Pro Kala ry:n videokirjastosta löytyvät minidokumentit näyttävät, millaisia arki, mahdollisuudet ja haasteet ovat alalla. Ammattikalastajien arki vaihtelee kalastusmuodon mukaan. Troolausta avomerellä -videossa Lauri Vehkaperä kertoo, että päivät ovat pitkiä ja kalastaja miehistöineen joutuu olemaan paljon poissa kotoa. Lue lisää

Læk på Nord Stream 2 rørledning i Østersøen

Der er i dag opstået et læk på Nord Stream 2 rørledningen i det danske område. Søfartsstyrelsen har udsendt navigationsadvarsel og etableret en forbudszone omkring rørledningen. Illustration: Sikkerhedszone angivet med gul afmærkning. De danske myndigheder er i dag blevet orienteret om et større trykfald i Nord Stream 2 rørledningen. Det er foreløbigt vurderet, at der […]

Jätelain muutos eduskunnalle – kalastusvälineiden jätehuoltoon tuottajavastuu

Valtioneuvosto velvoittaisi eräiden kertakäyttöisten muovituotteiden tuottajat korvaamaan kunnille tuotteiden jätehuollosta ja roskien siivoamisesta aiheutuneita kustannuksia. Lisäksi valtioneuvoston tänään hyväksymässä esityksessä siirrettäisiin kalastusvälineiden jätehuolto tuottajien vastuulle. Muovituotteille tulisi uusia erilliskeräysvaatimuksia sekä juomapakkauksille uusia tuotevaatimuksia. Valtioneuvosto antoi 15.9. eduskunnalle jätelain muutosesityksen, jolla on tarkoitus panna täytäntöön tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämisestä annettu direktiivi (2019/904/EU, ns. SUP-direktiivi). Muutosesityksellä pyritään […]

Amursömnfisk påträffad i Finland – förbjudet att sprida den invasiva främmande arten

Den invasiva arten amursömnfisk (Perccottus glenii) har för första gången påträffats i Finland. De första amursömnfiskarna upptäcktes i slutet av sommaren i en tjärn i Egentliga Finland, dit de hade hamnat med människans hjälp. Amursömnfisken orsakar ingen fara för människor, men den utgör ett hot för inhemska vattenlevande organismer. Arten klassificeras som en invasiv främmande art inom […]

Sverige: SFPO värnar fisken och fisket – avsätter 100 000 kr till skarvjakt

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg verksamma inom det demersala fisket. Medlemmarna bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet, selektivitet och kvalité.  […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa. 26.9. Tilannekuvan päivitys Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksista kalatalouteen (MMM, Teams) 28.–30.9. Liiton toimisto suljettu 29.–30.9. Avoin työpaja uuden EMKVR-kauden innovaatio-ohjelmista ja kansallisesta verkostosta, MMM, katso lähemmin https://merijakalatalous.fi/avoin-tyopaja-uuden-emkvr-kauden-innovaatio-ohjelmista-ja-kansallisesta-verkostosta-29-30-9-2022/ (JA) 30.9. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kuuleminen (kirjallinen), Asia: HE 154/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023 (kalatalous) 2.–8.10. […]

Lakiesitys eläinten hyvinvoinnista annettiin eduskunnalle – myös kalastuslain muutos

Valtioneuvosto on tänään antanut esityksen laiksi eläinten hyvinvoinnista eduskunnalle. Saaliskalojen lopettamisesta uudet määräykset Esityksen yhteydessä muutettaisiin myös kalastuslakia, johon lisätään säännökset saaliiksi otettujen ja syöttinä käytettävien kalojen ja rapujen lopettamisesta.  Ehdotukset: 58 § Kalojen vapauttaminen Takaisin veteen laskettavaa kalaa on käsiteltävä mahdollisimman varoen. Jos takaisin veteen laskettava kala on selvästi vahingoittunut, kala on lopetettava ennen […]

Aranda lättar ankar – Naturresursinstitutets forskare på väg mot Östersjön

Aranda redo att åka till Östersjön. Bild: Jukka Pönni / Luke. Den 20 september 2022 åker forskare från Naturresursinstitutet ut på den årliga forskningsresan på Östersjön där de samlar data om strömmings- och vassbuksbeståndens status i finska vatten. I år fokuserar forskningsresan särskilt på den ökande avmagringen hos strömming som iakttagits de senaste åren och […]