Jord- och skogsbruksministeriet har 17.12 utfärdat en förordning om användningen av Finlands torskkvoter år 2013.

Östra torskbeståndets kvot (ICES delområde 25-32): Den sammanlagda torskfångsten för fiskefartyg vars igenkänningslängd är över 20 meter får vara sammanlagt högst 700 ton. Den sammanlagda torskfångsten med trålredskap för fiskefartyg vars igenkänningslängd är högst 20 meter får vara sammanlagt högst 347 ton.

Västra torskbeståndets kvot (ICES delområde 22-24): Den sammanlagda torskfångsten för fiskefartyg vars igenkänningslängd är över 20 meter får vara sammanlagt högst 116 ton. Den sammanlagda torskfångsten för fiskefartyg vars igenkänningslängd är högst 20 meter får vara sammanlagt högst 56 ton.

Den sammanlagda torskfångsten för fiskefartyg vars igenkänningslängd är högst 20 meter och som fångas med nät eller krok får norr om breddgraden 59 30´ N vara sammanlagt högst 15 ton och söder om breddgraden 59 30´N sammanlagt högst 20 ton.

Tillika upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands torskvoter år 2012 (1379/2011) jämte ändringar.

Förordningen träder i kraft 18.12.2012.

Tilläggsuppgifter:

Förbundets byrå

tel. 0400-720690

sakl@sakl.fi