Jord- och skogsbruksministeriet har 19.12.2012 gett en förordning om begränsandet av laxfisket på centrala Östersjön.

Laxfiske med drivrev är förbjudet på centrala Östersjön inom ICES:n delområden 22-28 söder om breddgraden 59º26`N.

Förordningen träder i kraft 1.1.2013. Förbudet gäller i Finland registrerade fiskefartyg.

Tilläggsuppgifter:

Förbundets byrå 0400-720690

sakl@sakl.fi