Muistutus jäsenille: Tilaa liiton viikkotiedote!

Liiton julkaisema sähköinen viikkotiedote kerto alan ajankohtaisista asioista. Viikkotiedote lähetetään tilaajalle sähköpostitse. Liitto julkaisee sähköisen ajankohtaistiedotteen melkein joka viikko keskikesän taukoa lukuun ottamatta. Viikkotiedote kertoo lyhyesti alan ajankohtaisista asioista, viranomaispäätöksistä sekä menneistä ja tulevista tapahtumista. Liiton jäsen voi tilata viikkotiedotteen ilmoittamalla sähköpostiosoitteensa osoitteeseen sakl@sakl.fi . Toimi heti, mikäli et vielä ole liittynyt viikkotiedotteen postituslistalle. Jos olet […]

Liiton vuosikokous 2024

Liiton sääntömääräinen vuosikokous 2024 pidettiin 28.3.2024 Lapinjärvellä ja etäyhteyden välityksellä. Asialistalla olivat sääntömääräiset asiat ja kokouksen lopuksi maa- ja metsätalousministeriön elinkeinokalatalousyksikön päällikkö Risto Lampinen kertoi ajankohtaisista asioista. Puheenjohtaja Jarno Aaltonen esitti avaussanat, ja hänet myös valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.  Osallistujia oli linjoilla viisitoista jäsentä, sekä aluejärjestöjen että yksittäisten kalastusyrityksien edustajia. Kokouksen sihteeriksi valittu Kim Jordas esitteli […]

Suomen Ammattikalastajaliiton vuosikokouksen julkilausuma 28.3.2024

Kotimaisen kalan edistämisohjelman tavoitteet vaarantumassa Suomen Ammattikalastajaliitto kokoontui 28.3.2024 sääntömääräiseen vuosikokoukseensa (Teams/Lapinjärvi) ja keskustelemaan kalastuselinkeinon ajankohtaisista asioista. Suomalaisen kalastuselinkeinon tilanne on tällä hetkellä erityisen vaikea – ”vaikein koko EU-jäsenyyskauden aikana”. Valtioneuvosto hyväksyi kesällä 2021 kotimaisen kalan edistämisohjelman ja myös pääministeri Petteri Orpon hallitus on sitoutunut ohjelman toimeenpanoon. Ohjelman tavoitteena oli lisätä kotimaisen kalan kulutusta. Tavoitteen saavuttaminen […]

Kaupallinen lohen kalastus turvattava!

EU:n kalastusneuvosto päätti lokakuussa 2023, että lohen kaupallinen kalastus olisi sallittua (Suomenlahden lisäksi) ainoastaan ICES osa-alueella 31 (Perämeri). Kokouksessa annetun lausuman mukaan komissio pyysi ICES:lta tieteellistä neuvoa lohenkalastuksen lisäsäätelytoimenpiteistä vuonna 2024. Saadun neuvon perusteella komissio antaisi ennen kalastuskauden alkua ehdotuksen, jonka perusteella lohenkalastusta voitaisiin jatkaa Saaristomerellä, Ahvenanmerellä, Selkämerellä ja Merenkurkussa (ICES osa-alueilla 29N-30). Lohen osalta […]

Förbundets styrelse sammankommer 1.3

Förbundets följande styrelsemöte hålls 1.3.2024 som distansmöte. Mötets ärendelista nedan. Mötets öppnande Mötets lagenlighet och beslutsförhet Protokolljustering 3/2023 Stadgeenligt årsmöte 2024, beslutsärende bokslut 2023 verksamhetsplan och budget 2024, medlemsavgifter 2025 årsmötesarrangemang, beredning Fisket år 2024, lägesöversikt och beslutsärende Organisationens tillstånd 2024, beslutsärende och lägesöversikt den verksamhetsmässiga och ekonomiska situationen 2024, medlemsavgifter 2023, möjliga medlemsärenden organisering […]

Förbundets styrelse sammankommer 15.12

Förbundets följande styrelsemöte hålls 15.12 som distansmöte. Mötets ärendelista nedan. Mötets öppnande Mötets lagenlighet och beslutförhet Protokolljustering 2/2023 Fiskekvoter 2024 (lägesbeskrivning, beslutsärende) fiskerirådets beslut, kvoter och andra regleringsåtgärder 2024 utvärdering av följder och möjliga åtgärder Ärenden som berör säl (lägesbeskrivning, beslutsärende) sälhanteringsunderstöd, utlåtande gällande JSM:s förslag till förordning sälersättningssystemet, möjligt förslag till JSM:s förordning Innovationsprogrammens […]

EU:n kalastusneuvosto päätti vuoden 2024 kalastuskiintiöistä

EU:n kalatalousneuvosto pääsi 24.10. poliittisen yhteisymmärrykseen vuoden 2024 kalastuskiintiöistä. Kalastusmahdollisuudet Itämerellä vuonna 2024 (alla seuraavat tiedot: Itämeren ao. kalakanta, EU TAC 2023, muutos sekä Suomen kiintiö) Pohjanlahden silakka: 55 000 tonnia (-31 %), 45 092 tonnia Pääaltaan silakka: 40 368 tonnia (-43 %), 8 853 tonnia Läntinen silakka: 788 tonnia (0 %) Riianlahden silakka: 37 953 […]

Suomen kalastuselinkeino ei hyväksy komission esitystä vuoden 2024 kalastuskiintiöiksi!

SAKL ei mitenkään voi hyväksyä komission esitystä vuoden 2024 kiintiöiksi. Liiton mielestä silakan osalta on seurattava ICES:n antamaa tieteellistä neuvonantoa. Lohen osalta kalastus tulee jatkua myös Ahvenanmaalla, Saaristomerellä ja Selkämerellä vuoden 2023 ratkaisun tavoin. EU-komission esitys vuoden 2024 Itämeren kalastusmahdollisuuksiksi on katastrofaalinen. Toteutuessaan komission esitys merkitsee, että suurin osa Suomen kaupallisesta kalastuksesta lopetettaisiin. Silakan kalastuksen […]