Jord- och skogsbruksministeriet har 11.12.2012 beslutat ge en förordning som avbryter trålfisket efter strömming och vassbuk på Skärgårdshavet och på Finska viken innanför baslinjen.

Trålfiske efter strömming och vassbuk förbjuds inom ICES delområde 29 på området mellan breddgraderna 59°50`N och 60°30`N i Skärgårdshavet och i Finska viken inom ICES delområde 32 innanför baslinjen.

Förordningen träder i kraft 12.12.2012.

Tilläggsuppgifter:     

Förbundets byrå

0400-720690

sakl@sakl.fi