Den har kommit till Östersjön för att stanna. Det handlar om den främmande fiskarten svartmunnad smörbult. Den används redan som människoföda i södra Östersjön och Baltikum.

Experter bedömer att smörbulten kan slå ut andra bottenlevande fiskarter i Finland.

– Den har påträffats på många håll framförallt vid syd- och västkusten, säger forskare Riikka Puntila på Finlands Miljöcentral.

-Troligen är vi tvungna att i framtiden leva med med den här nya arten, säger hon.

Den svartmunnade smörbulten kommer ursprungligen från Svarta havet och Kaspiska havet, och har kommit till Östersjön i fartygens barlasttankar. I Polen påträffade man smörbulten för första gången för 25 år sedan och i Finland för tio år sedan.

Kamp på havsbottnen

– Den konkurrerar nog framgångsrikt med våra egna fiskarter. Den är aggressiv och revirhävdande, säger fiskeribiolog Kaj Ådjers vid Ålands fiskebyrå.

Man har påträffat smörbulten i hamnbassängen i Mariehamn. En del forskare varnar för att den kan slå ut flundran.

– Visa andra bottenlevande arter får eventuellt ge vika men att den skulle slå ut flundran är att ta i, säger Ådjers.

Fångas till föda

I södra Östersjön i Polen och i vid den baltiska kusten används smörbulten till föda, och fiskarna fångar tusentals kilo varje år.

– Till exempel vid Mugaviken öster om Tallinn är 90 procent av fiskarnas fångst smörbult, säger Riikka Puntila.

– Den smakar nästan som abborre. Jag har ätit den rökt och den var god, säger hon.

Smörbulten förekommer nära hamnar med livlig fartygstrafik.

– Den svartmunnade smörbulten är här för att stanna men jag tror inte att den kan slå ut våra fiskarter helt, säger Puntila.

– Stora fiskar äter smörbult och sjöfåglar äter dem också. I Polen äter till exempel skarvarna smörbult, säger Riikka Puntila på Miljöcentralen.

Källa: Yle 29.4.2016

Den har kommit till Östersjön för att stanna. Det handlar om den främmande fiskarten svartmunnad smörbult. Den används redan som människoföda i södra Östersjön och Baltikum.

Experter bedömer att smörbulten kan slå ut andra bottenlevande fiskarter i Finland.

– Den har påträffats på många håll framförallt vid syd- och västkusten, säger forskare Riikka Puntila på Finlands Miljöcentral.

-Troligen är vi tvungna att i framtiden leva med med den här nya arten, säger hon.

Den svartmunnade smörbulten kommer ursprungligen från Svarta havet och Kaspiska havet, och har kommit till Östersjön i fartygens barlasttankar. I Polen påträffade man smörbulten för första gången för 25 år sedan och i Finland för tio år sedan.

Kamp på havsbottnen

– Den konkurrerar nog framgångsrikt med våra egna fiskarter. Den är aggressiv och revirhävdande, säger fiskeribiolog Kaj Ådjers vid Ålands fiskebyrå.

Man har påträffat smörbulten i hamnbassängen i Mariehamn. En del forskare varnar för att den kan slå ut flundran.

– Visa andra bottenlevande arter får eventuellt ge vika men att den skulle slå ut flundran är att ta i, säger Ådjers.

Fångas till föda

I södra Östersjön i Polen och i vid den baltiska kusten används smörbulten till föda, och fiskarna fångar tusentals kilo varje år.

– Till exempel vid Mugaviken öster om Tallinn är 90 procent av fiskarnas fångst smörbult, säger Riikka Puntila.

– Den smakar nästan som abborre. Jag har ätit den rökt och den var god, säger hon.

Smörbulten förekommer nära hamnar med livlig fartygstrafik.

– Den svartmunnade smörbulten är här för att stanna men jag tror inte att den kan slå ut våra fiskarter helt, säger Puntila.

– Stora fiskar äter smörbult och sjöfåglar äter dem också. I Polen äter till exempel skarvarna smörbult, säger Riikka Puntila på Miljöcentralen.

Källa: Yle 29.4.2016