Luonnonvarakeskus (Luke) istuttaa keväällä 2016 noin 120 000 meritaimenen, lohen ja järvilohen 1-vuotiasta poikasta sekä noin 301 000 lohen, meritaimenen, järvitaimenen ja järvilohen vaelluspoikasta.

Istutuksilla vahvistetaan ja elvytetään uhanalaisia kalakantoja. Näin kompensoidaan ihmistoiminnan aiheuttamaa haittaa kalojen luonnolliselle lisääntymiselle kohteissa, joissa on vaelluskalojen lisääntymiselle soveltuvia alueita.

Kaikki lohen, meritaimenen ja järvitaimenen 2-vuotiaat poikaset on merkitty rasvaeväleikkauksella. Yksivuotiaat lohet ja puolet 1-vuotiaista meritaimenista on rasvaeväleikattu. Rasvaevän leikkaaminen mahdollistaa valikoivan kalastuksen, kun luonnossa syntyneet tai säästettäväksi tarkoitetut kalat voidaan erottaa istutetuista.

Istutusten aikataulu, istutuspaikat ja määrät:

Selkä- ja Saaristomeri sekä Suomenlahti, huhti-toukokuu:
• 129 500 lohen vaelluspoikasta 
• 20 000 meritaimenen jokipoikasta ja 22 500 vaelluspoikasta

Vuoksen vesistöalue, toukokuu:
• 10 000 Saimaan järvilohen jokipoikasta ja 105 000 vaelluspoikasta

Kymijoen vesistöalue, Rautalammin reitti, toukokuu:
• 10 000 Rautalammin reitin järvitaimenen vaelluspoikasta

Perämeri, toukokuu:
• 20 000 lohen jokipoikasta ja 15 000 vaelluspoikasta 
• 40 000 meritaimenen jokipoikasta ja 19 000 vaelluspoikasta

Istutukset perustuvat maa- ja metsätalousministeriön kanssa solmittuun tulossopimukseen. Poikaset on tuotettu sopimuskasvatuksella yksityisissä kalanviljelylaitoksissa. Kaikki poikaset on kasvatettu Luken tuottamasta mädistä. Eri kalalajien ja kalakantojen vuosittaiset istutusmäärät vaihtelevat hankintamitoitusten ja viljelymenestyksen mukaan. Istutettavien poikasten arvo on noin 470 000 euroa.

Tarkemmat istutusaikataulut ja -määrät Luken verkkosivuilla

Lähde: Luke 2.5.2016