Maa- ja metsätalousministeriö alkoi joulukuussa valmistella kansallista Itämeren lohistrategiaa, jonka avulla pyritään saamaan eduskunnan toiveesta Suomelle yhtenäinen näkemys kestävästä lohipolitiikasta. Strategiaa valmistelee laajapohjainen virkamiehistä ja sidosryhmistä koostuva työryhmä, joka on kevään aikana kuullut tutkijoita ja työstänyt lohistrategian rakennetta. Työryhmä on juuri saanut valmiiksi alustavat luonnokset lohistrategian tavoitetilaksi ja strategisiksi päämääriksi sekä hahmotellut niiden toteuttamiseen tarvittavia toimenpiteitä.

Seuraavaksi on aika kuulla entistä laajemmin alueellisten sidosryhmien näkemyksiä luonnoksista. Kuulemista varten järjestetään kolme avointa alueellista kuulemistilaisuutta, joissa kerrotaan strategiatyön etenemisestä sekä kuullaan ammatti- ja vapaa-ajankalastajien sekä matkailuelinkeinon ja muiden sidosryhmien puheenvuoroja.

Lapin ja Perämeren alueen kuulemistilaisuus järjestetään 3.5. Pellossa, ja seuraavat tilaisuudet pidetään Vaasassa 6.5. ja Kotkassa 8.5. Kansallinen lohistrategia on tarkoitus saada valmiiksi syksyn 2013 aikana.

Lähde: MMM 19.4.2013