Maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontuu Luxemburgissa maanantaina. Ministerit keskustelevat EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisen vaiheesta sekä kalastuspolitiikan uudistamisesta.

Yhteisen kalastuspolitiikan perusasetuksesta käydään periaatekeskustelu. Periaatekeskustelulla pohjustetaan trilogineuvottelujen jatkamista Euroopan parlamentin ja komission kanssa. Neuvoston mandaattiin palataan tarvittaessa myöhemmin.

Suomen kanta on, että yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteen pitää perustua kestävään enimmäistuotantoon ja varovaisuusperiaatteen soveltamiseen. Suomi on tyytyväinen siihen, että neuvostolla ja Euroopan parlamentilla on yhteisymmärrys saaliiden purkamisvelvoitteen voimaansaattamisen aikataulusta Itämeren osalta.

Suomi katsoo, että alueellistaminen on eräs uudistuksen tärkeimmistä elementeistä. Suomen mielestä neuvoston yleisnäkemyksessä määritelty kalastuspolitiikan alueellistamista koskeva malli on erinomainen, eikä sen muuttamiseen pidä ryhtyä.

Lähde: MMM 19.4.2013