Varsinais-Suomen ELY-keskus on tehnyt vuotta 2015 koskien alueensa
ammattikalastajien kanssa sopimukset poistokalastuspalkkiosta 600 000
särkikalakilolle 42 sentti/kilo.

Kevätkalastuskaudelta 1.1 – 31.7.2015 maksatushakemuksia ELY-keskukseen on
jätetty 900 000 särkikalakilolle. Tämä tarkoittaa sitä, että
poistokalastukseen varattua määrärahaa ei jää käyttämättä kevätkalastuksen
jälkeen enää syyskalastuskaudelle 1.8. – 31.12.2015. ELY-keskus ilmoittaa
tiedon kirjallisesti myös sopimuskalastajille.

Lähde: Kalatalouspalvelut -yksikkö, Varsinais-Suomen ELY-keskus, 1.10.2015