Jord- och skogsbruksministeriet har 6.3.2015 beslutat ge en förordning som avbryter trålfisket efter strömming och vassbuk på Finska viken och centrala Östersjön med fartyg vars igenkänningslängd är högst 24 meter.

Trålfiske efter strömming och vassbuk inom ICES-delområden 25–27, 28.2 och utanför Finlands baslinje inom delområde 32 samt delområde 29 söder om breddgraden 59°47`N med fartyg vars igenkänningslängd är högst 24 meter är förbjudet.

Förordningen träder ikraft 8.3.2015 och är i kraft till 31.12.2015.

Strömming och vassbuk fiskat med trål med dessa fartyg före förordningens i kraft trädande får bevaras ombord på fartyget, lastas om, flyttas, transporteras och landas till och med den 12 mars 2015

Tilläggsuppgifter: 

Förbundets byrå

0400-720690

sakl@sakl.fi