Lagen om fiske och till den anslutna lagar har publicerats. Lagarna träder i kraft den 1 januari 2016.

379/2015SuomeksiPå svenska

Kalastuslaki, Lag om fiske, 14.4.2015

380/2015SuomeksiPå svenska

Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta, Lag om ändring av naturvårdslagen, 14.4.2015

381/2015SuomeksiPå svenska

Laki rikoslain 2 a luvun 9 §:n muuttamisesta, Lag om ändring av 2 a kap. 9 § i strafflagen, 14.4.2015

382/2015SuomeksiPå svenska

Laki oikeudesta yleisiin vesialueisiin annetun lain 4 §:n muuttamisesta, Lag om ändring av 4 § i lagen om rätt till allmänna vattenområden, 14.4.2015

Telegram om verkställigheten av lagen om fiske, sehttps://www.sakl.fi/index.php/fi/sahkeet/2957-tutkijoita-kuultiin-kalastuslain-toimeenpanon-seminaarissa (på finska).