• Silakan kokonaishinta (0,21 €/kg) laski hieman verrattuna vuoden 2021 ensimmäiseen vuosineljännekseen (0,23 €/kg).
  • Elintarvikesilakan kilohinta oli 0,27 €
  • Rehuksi käytettävän teollisuussilakan hinta pysyi samana kuin vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ja oli 0,19 €/kg).
  • Silakan hinnat olivat samaa suuruusluokkaa kuin toisella vuosineljänneksellä 2020
  • Kilohailin hinta (0,18 €/kg) laski hieman verrattuna vuoden 2021 ensimmäiseen vuosineljännekseen (0,19 €/kg).
  • Peratun lohen kokonaishinta oli 6,53 €/kg.

HUOM. Silakan kokoluokitus on muutettu vastaamaan EU Neuvoston asetusta (EY) N:o 2406/96. Vanhojen kokoluokkien hintatiedot löytyvät tilastotietokannan taulusta ” Kalan tuottajahinnat neljännesvuosittain 2019 – 2021 Q1, Vanhat kokoluokat”.

Tilastojulkistus on luettavissa kokonaisuudessaan verkko-osoitteessa http://stat.luke.fi/kiinti%C3%B6ityjen-kalalajien-tuottajahinnat-huhti-kes%C3%A4kuu-2021_fi

Lähde: Luonnonvarakeskus 1.10.2021