Blå bioekonomi – en möjlighet till tillväxt är temat för Fiskveckan 2016. Fiskveckan samlar fiskerihushållningens olika aktörer och bjuder deltagarna förutom ett intressant program en möjlighet att träffa kollegerna i branschen, alldeles i Helsingfors centrum. 

Det slutliga programmet blir klart i början av januari, men programmet består i alla fall av följande delar:

–          den blå bioekonomin sett ur politikernas synvinkel

–          vad den blå bioekonomin är samt fiskbranschens innovationsprogram

–          pararellprogram som behandlar vattenbrukets, fisketurismens samt fiskets, förädlingens och fiskhandelns aktuella frågor

–          vattenbrukets fiskhälsodag

Två givande och fullspäckade seminariedagar utlovas alltså och dessutom en lättsam samvaro. Anteckna tidpunkten i din almanacka redan nu och anmäl dig genast i början av nästa år!

Välkommen till Fiskveckan på Hotell Scandic Park i Helsingfors centrum

10–11.3.2016!

Anmäl dig på adressen www.kalaviikko.fi.

pdf