Jord- och skogsbruksministeriet föreslår en delvis nedmontering av det aktörsspecifika kvotsystemet

I JSM:s proposition föreslås det att lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik ändras. Det föreslås att det system med aktörsspecifika fiskekvoter som infördes genom lagen vid ingången av 2017 preciseras så att de överlåtbara nyttjanderätterna gäller tills vidare och så att man endast av vägande skäl kunde föreskriva om giltighetens avslutningsdatum […]

Uppköpsanmälningarna gäller alla fiskarter i fortsättningen

Om du köper i havsområdet fångad fisk vid den första försäljningen (= första gången fisken säljs efter att den fångats) så gäller detta brev dig. Den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser om förstahandsuppköpsanmälningar av fiskpartier som fångats i havsområdet gäller alla fiskarter. Bestämmelser om detta finns i artikel 59 och 62–67 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009. […]

Luken nousulohiseuranta

Linkki Tornionjoen lohiseurantaan (Luke): https://kalahavainnot.luke.fi/fi/seurannat/tornionjoen-nousulohiseuranta/ Linkki Simojoen lohiseurantaan (Luke): https://kalahavainnot.luke.fi/fi/seurannat/simojoen-nousulohiseuranta/ Lähde: Luke

Ansökan till Strömmingsmarknaden inleds just nu!

Det årliga evenemanget Strömmingsmarknaden i Helsingfors öppnar åter på Salutorget i Helsingfors den första söndagen i oktober. Strömmingsmarknaden 2022 håller öppet från söndag till lördag 2.–8.10. Försäljningstiden från söndag till fredag är kl. 9–19 och på lördag kl. 9–16. Anteckna datumen i din kalender redan nu! Viktiga datum år 2022: 1.6.Ansökan till Strömmingsmarknaden inleds. 1.8.Sista […]

Perinteinen kalastajaristeily elokuussa!

Länsi-Suomen Kalatalouskeskus järjestää kaupallisten kalastajien tiedotus- koulutusristeilyn 16.–17. elokuuta 2022 Viking Line m/s Glorylla, joka lähtee Turusta. Tilaisuuden tavoitteena on välittää ajankohtaisia asioita ja uutta tietoa kalastajille ja kalatalouden sidosryhmille kuten neuvontajärjestöille, viranomaisille ja tutkijoille. Risteilyn teemana on ammattikalastuksen tulevaisuus, uudet teknologiat ja tietenkin kala – tulevaisuuden ruoka. Seminaaripäivän aikana kuullaan muun muassa kalastustyötä helpottavista […]

Luken kalamarkkinakatsaus 2022

Kalan tarjonta ja kauppa supistui ympäri maailmaa pandemian alkuvaiheessa. Mutta lasku jäi lyhytaikaiseksi. Kalantuotanto ja markkinat piristyivät nopeasti vuonna 2021. Kalan hinnat lähtivät nousuun ja niiden uskotaan pysyvän korkeana vuonna 2022, koska tarjonta ei kasva kysynnän mukaan. Pandemian rajoitustoimet kasvattivat vähittäiskauppamarkkinoita Suomessa. Ravintolasektorin supistuminen heikensi arvokkaiden kotimaisten suomukalojen markkinoita ja monet kalastajat lisäsivät suoramyyntiä. Katso […]

Mobiilirysien kalastuskausi Reposaaressa käynnistyi

Uusien mobiilirysien lasku alkoi heti kun jäät lähtivät. Viime vuonna alkanut kokeilu tuotti hyviä tuloksia, ja hanketta laajennettiin, ja mukaan tulivat myös norssirysät. Yhteistyökalastajana toimiva Kari Malen jatkoi siitä mihin edellisenä vuonna päästiin, ja hän täydensi omaa kalustoaan askeleen paremmaksi. Hänen kumppanikseen tuli mukaan kalastaja Petteri Takala, ja he huolehtivat yhdessä niin pyydysten rakentamisesta kuin […]

Vedestä ruokapöytään – Pro Kalan uusi videokirjasto

Pro Kalan videokirjaston ensimmäiset videot on julkaistu Vedestä ruokapöytään kanavalla YouTubessa: https://www.youtube.com/channel/UC5GhoAizyhyP2X6z9_Zsyhw Nyt julkaistut videot ovat ensimmäinen erä kaikkiaan noin 60 videota käsittävästä videokirjastosta, jonka tuotamme YouTubeen tämän vuoden aikana. Seuraavat videot julkaistaan toukokuun puolivälissä. Videot esittelevät kalatoimialaa minidokumentein ja animaatioin sekä opastavat katsojaa käsittelemään kalaa ja valmistamaan kalasta ruokaa. Lähde: Pro Kala ry 25.4.2022

Turku-Kaarina hyljevapaan alueen pilottitutkimuksen keskeiset havainnot

Luonnonvarakeskus selvittää yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa hyljevahinkojen vähentämistä hyljekarkottimien avulla Turun-Kaarinan edustalla olevalla Lemunaukon merialueella. Syksyn 2021 pilottitutkimuksessa selvitettiin Rövarholman salmessa uuden sukupolven karkotinlaitteiden teknistä toimivuutta. Keskeinen innovaatio oli karkottimien lähetinyksiköiden asentaminen salmen pohjalle. Tämä oli selkeä edistysaskel, joka mahdollistaa karkottimien laaja-alaisen käytön muun muassa veneväylien äärellä. Mikäli rahoitus järjestyy, tutkimuksen seuraavassa vaiheessa karkottimilla on […]