Lakiluonnos merituulivoiman edistämisestä talousvyöhykkeellä lausunnolle

Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt lausunnolle luonnoksen hallituksen esityksestä, jossa ehdotetaan säädettäväksi uusi laki merituulivoimasta talousvyöhykkeellä sekä muutettavaksi Suomen talousvyöhykkeestä annettua lakia ja Energiavirastosta annettua lakia. Esitys toteuttaa Petteri Orpon hallitusohjelman tavoitetta merituulivoiman pelisääntöjen selkeyttämisestä Suomen talousvyöhykkeellä. Esityksen tavoitteena on edistää merituulivoimaa luomalla selkeät pelisäännöt talousvyöhykkeelle. Talousvyöhyke on kansainvälistä merialuetta, jonka taloudelliseen hyödyntämiseen Suomen valtiolla […]

Lakiluonnos fossiilisen polttoaineen jakelun päästökaupasta lausunnolle

Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt lausunnolle luonnoksen hallituksen esityksestä, jossa ehdotetaan säädettäväksi uusi laki fossiilisen polttoaineen jakelun päästökaupasta. Lailla pantaisiin täytäntöön muutettu päästökauppaa koskeva direktiivi rakennusten erillislämmityksen, tieliikenteen ja eräiden muiden alojen päästökaupan osalta. Muutetun päästökauppadirektiivin myötä EU:ssa perustetaan uusi polttoaineen jakelua koskeva päästökauppa. Se kattaa taakanjakosektorin päästöjä ja sen tarkoituksena on edesauttaa jäsenmaiden taakanjakovelvoitteiden […]

Hyljetuotteiden kauppa – EU:n säätöjen toimivuustarkastus

EU:n komissio on avannut julkisen kuulemisen hyljetuotteiden kauppaa koskevien sääntöjen toimivuudesta. Palaute- ja kuulemisjakso 15.5.–7.8.2024. Komission laatima yhteenveto kuulemisesta: ”Hylkeitä metsästetään osissa maailmaa kauppaan, toimeentuloon ja kulttuuriin liittyvistä syistä. Koska ihmiset olivat huolissaan eläinten hyvinvoinnista, EU kielsi vuonna 1983 tiettyjen kuutinnahkojen tuonnin. Vuonna 2009 otettiin käyttöön hyljetuotteiden yleinen markkinoille saattamista koskeva kielto kahta poikkeusta lukuun ottamatta. Tässä […]

EMKVR-hakumenettelyiden suunnitelma päivitetty

Suunnitelma Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) määräaikaisista hakumenettelyistä on päivitetty. Hyljekorvausten hakumenettely on tarkoitus avata kesällä ja menekinedistämisen hakumenettely syksyllä 2024. Suunnitelmaa päivitetään seuraavan kerran syyskuussa 2024. Määräaikaisten hakujen suunnitelmasta löytyvät EMKVR:n hakumenettelyt sekä niiden avautumisajankohdat. Jatkuvassa haussa ovat muun muassa kalatalouden investoinnit, yritysten kehittämishankkeet sekä moottorien vaihto ja energiatehokkuuden parantaminen. Suunnitelma päivitetään kolmesti […]

Itämeren lohen purkamisvelvoitteen soveltamista koskeva poikkeus vuosiksi 2024–2026

Komissio on antanut uuden delegoidun asetuksen poikkeuksesta sellaisten lohien purkamisvelvoitteesta, joilla on korkea eloonjäämisaste. Asetuksen voimaantulo 8.5.2024. Poikkeuksen piirissä on nyt myös ponttonirysät, jos niitä käytetään yhdessä kalastusaluksella olevan vesisäiliön kanssa, johon lohet suoraan siirretään; vesisäiliö on täytettävä vedellä ja sen on oltava niin suuri, että siihen mahtuvat kaikki rysän lohet niin, että ne peittyvät […]

Kalapäivät 2024 (kalaterveyspäivä ja kalafoorumi) 13.-14.3 Tampereella

Tänä vuonna ohjelman täytti kaksi erilaista, mutta mielenkiintoista päivää. Ensimmäisenä päivänä keskityttiin kalojen hyvinvointiin kalaterveyspäivän aikana. Toisena päivänä pidettiin Pro kalan organisoima Kalafoorumi aiheilla ”mistä rahoitusta ja tukea kasvuun, kehitykseen ja kansainvälistymiseen?” sekä ”viestintä yleensä epäonnistuu, paitsi sattumalta – Osmo a. Wiio”. Tapahtuman rahoitti osin EMKVR. Ohjelman esitykset Suomen Kalankasvattajaliiton sivuilla linkki https://www.kalankasvatus.fi/kalapaivat-2024-kalaterveyspaiva-ja-kalafoorumi/ Lähde: […]