Keskustelutilaisuus hyljekorvauksista ja aloittavien kalastajien tukijärjestelmästä 13.6.2023

Maa- ja metsätalousministeriö järjestää avoimen keskustelutilaisuuden hyljekorvausten mallista ja aloittavien kalastajien tukijärjestelmästä.  Tilaisuus järjestetään Teams-kokouksena 13.6.2023. Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut hyljekorvausmallia sekä aloittavien kalastajien tukijärjestelmää, joita rahoitettaisiin Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelmasta 2021–2027. Hyljekorvausjärjestelmällä korvataan hylkeiden kaupalliselle kalastukselle merialueilla aiheuttamia vahinkoja. Aloittavien kalastajien tukijärjestelmän on suunniteltu koostuvan useista tukimahdollisuuksista, kuten investointituesta, koulutussetelistä […]

Kalastuksen investointeihin liittyvä 60 päivän aktiivisuusvaatimus selvityksessä

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta tuettavia kalastuksen investointeja koskee niin sanottu 60 päivän aktiivisuusvaatimus, jos investointi liittyy kalastusalukseen. Rahastoa koskeva EU-asetus ei kuitenkaan selkeästi määrittele, mitkä investoinnit katsotaan aluksiin liittyviksi. Ongelmaa selvitetään Euroopan komission kanssa ja vastausta odotetaan kesän aikana. Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta (EMKVR) voidaan rahoittaa kalastukseen liittyviä investointeja. Rahastoa koskevassa EU-asetuksessa on […]

Silakan troolaus kiinnostaa nuorta kalastajaa

Troolari Rölli tulossa Rauman kalasatamaan Keväällä Selkämerellä troolaavat oululaiset alukset Rölli ja Silli tulevat purkamaan saaliinsa Rauman kalasatamaan. Perinteinen paikka on edelleen paikallisten asukkaisen muistissa, ja muutama auto ajaa laiturille ämpäreineen hakemaan silakkaa. Kalastajat nostavat ruumasta pyydetyn määrän, mutta varsinainen purku alkaa, kun rekka-auto kurvaa alusten viereen. Alukset vetävät parina, ja ovat toimineet näin jo […]

Norssirysät pyynnissä Reposaaressa

TUKALA – ohjelmassa oli toista vuotta mukana Reposaaren osahanke, minkä tavoitteena oli luoda särkirysille niitä täydentävä pyyntimuoto. Särki on edelleen tärkeä, mutta saalisvalikoimaa haluttiin monipuolistaa tuomalla mukaan norssirysät. Norssin kysyntä on viime vuosina ilahduttavasti kasvanut. Uusia rysiä rakennettiin neljä kappaletta ja tämän työn rinnalla pyydysten koentaa ja saaliin kuljetuksen logistiikkaa parannettiin. Kalastajat ottivat käyttöön nosturilla […]

Den snart färdiga fiskmjölsfabriken i Kaskö fick besök

Meitmeal Oy Ab håller som bäst på att i Kaskö fiskehamn färdigställa sin fabrik. Den ska producera fiskmjöl och fiskolja. Det är Finlands första anläggning avsedd för livsmedelsbruk och huvudråvaran är strömming. Det är Jonathan Hast och Anders Granfors som står bakom bolaget och det nya företaget grundades 2020. Granfors är också fiskare och kapten […]

Nuoren kalastajan polku ammattilaiseksi

Benjamin Tillqvist Pihlavanlahdella verkkojen nostossa. Reposaaren kalasataman kehitystyöt ovat perustuneet tavoitteeseen lisätä paikallisen kalan tarjontaa. Rannikkokalastus on Selkämeren rannikolla perinteinen toimintamuoto ja sitä ollaan palauttamassa Reposaareen niin EU:n rakenneohjelman kuin valtion kotimaisen kalan edistämisohjelmankin linjausten mukaisesti. Tähän on realistiset mahdollisuudet hyvien kalavesien ja alueella edelleen toimivien yrittäjien ansiosta. Uusia kalastajia tarvitaan mukaan, jotta kalaa saataisiin […]

Monivuotisten innovaatio-ohjelmien määräaikainen haku on avattu 26.4.2023 – hakuklinikka järjestetään 4.5.2023

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut monivuotisia innovaatio-ohjelmia koskevan määräaikaisen hakumenettelyn. Hakuaika päättyy 7.6.2023. Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelman yksi päätavoitteista on uudistumisen ja innovaatioiden vauhdittaminen. Monivuotisilla innovaatio-ohjelmilla pyritään koko toimialaa pysyvästi hyödyttävään kehitystyöhön. Hakumenettelyssä sovelletaan toimenpiteille vahvistettuja valintaperusteita maa- ja metsätalousministeriön hyväksymän monivuotisen tutkimus- ja kehittämisohjelmia koskevan käyttösuunnitelman mukaisesti. Hakumenettely koskee EMKVR:n Suomen […]

Hakumenettelyn avaaminen yritysten kehittämishakkeiden tukemiseksi

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta annetun lain (997/2021) 13 §:n mukaan tukea haetaan jatkuvassa tai määräaikaisessa hakumenettelyssä. Maa- ja metsätalousministeriö päättää jatkuvan hakumenettelyn piiriin kuuluvista toimenpiteistä ja määräaikaisten hakumenettelyjen avaamisesta. Maa- ja metsätalousministeriö on 3.3.2022 (dnro VN/6607/2022-MMM-1) antamallaan päätöksellä linjannut, että tiettyihin Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelman 2021–2027 toimenpiteisiin myönnetään Manner-Suomessa tukea ainoastaan […]

Rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön ohjeet

Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry:n ja Pro Kala ry:n aloitteesta on laadittu rannikko- ja sisävesikalastuksen alkutuotantoon käyttöön hyvät käytännön ohjeet, eli kalastajille yhteiset hyvän käytännön kriteerit. Ohje koskee pääasiassa elintarvikelainsäädännön mukaisia velvoitteita sekä joiltain osin yhteisen kalastuspolitiikan (YKP-jäljitettävyys) sekä kansallisen kalastuksenvalvontaa koskevan lainsäädännön mukaisia velvoitteita mm. rekisteröitymisvelvoitteiden sekä saalisilmoitusten ja – seurannan osalta. Hyvän käytännön ohjeet […]

Seminaari sisävesien kaupallisesta kalastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön kalatalousneuvos Risto Lampinen kertoo miten Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto voi edistää sisävesikalastusta. Kuva: Petri Suuronen. Suomen Sisävesiammattikalastajien liitto ry järjesti 14.4. seminaarin sisävesien kaupallisesta kalastuksesta. Teemaksi oli valittu ”madetta pöytään – muikku arvokalaksi”. Seminaari keräsi suhteellisen runsaasti sisävesien ammattikalastajia paikalle ja myös muita asiantuntijoita. Seminaarissa esiteltiin myös Kalaleadereitten ja kalatalousverkoston toimintaa. […]