Regeringen har i dag utfärdat en förordning om de nationella kvoterna för trålfiske efter strömming och vassbuk på Finska viken och centrala Östersjön 2016. Förordningen grundar sig på de fiskekvoter som EU har fastställt för Finland, varav strömmingskvoten för Bottniska viken är 99 098 ton och strömmingskvoten för Finska viken och centrala Östersjön 38 927 ton.

Utöver de nya kvoterna förs dessutom en del av detta års kvoter över till nästa år. Den andelen är 35 000 ton strömming i Bottniska viken och 3 000 ton i övriga områden. Vassbukskvoten för 2016 är 10 447 ton, vilket gäller hela Östersjöområdet.

Strömmingskvoten för Finska viken och centrala Östersjön och vassbukskvoten för motsvarande område har fördelats mellan trålfiskande små fartyg, dvs. högst 24 meter långa fartyg, och stora fartyg, dvs. över 24 meter långa fartyg. För gruppen små fiskefartyg är strömmingskvoten 7 600 ton och vassbukskvoten 4 200 ton. För gruppen stora fiskefartyg är strömmingskvoten 6 800 ton och vassbukskvoten 3 900 ton.

Det är sannolikt att de vassbukskvoter som har delats ut till fartygsgrupperna kommer att fyllas redan i början av året. Då skulle förbjudas även strömmingsfiske på dessa områden. Trålfiske efter strömming och vassbuk på öppet hav kan efter det fortsätta i Bottniska viken.

Målet är att säkerställa att kvoterna räcker till och att de utnyttjas till fullo, att se till att de kommersiella fiskarna har jämlika fiskemöjligheter och att tillgodose det småskaliga fiskets behov. Genom förordningen begränsas inte småskaligt strömmingsfiske med trål, ryssja och nät nära kusten och i skärgården.

Källa: JSM 17.12.2015