Tutkijoista koostuva kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES (International Council for the Exploration of the Sea) julkaisi tänään suosituksiaan Itämeren kalastuskiintiöiksi vuodeksi 2014. ICES suosittelee seuraavia kiintiöitä:

ICES suosittaa, että merikalastuksen aiheuttama poistuma Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikannasta ei saisi ylittää 116 000 lohta. Tämä vastaa ICESin mukaan 78 000 lohen kiintiötä, jos oletetaan että ilmoittamaton ja väärin raportoitu sekä poisheitetty lohisaalis säilyy vuoden 2012 tasolla. Lisäksi ICES toteaa, että suurempikin kiintiö olisi mahdollinen, jos ilmoittamatonta ja väärin raportoitua saalista vähennettäisiin.

ICES toteaa myös, että komission Itämeren lohikannan monivuotisen suunnitelmaehdotuksen perusteella Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden kiintiö olisi laskutavasta riippuen 78 359–128 520 lohta.

Suomenlahden lohikiintiön osalta ICES toteaa, että kiintiö olisi 8 000 lohta, jos hylkeiden vahingoittamien lohien poisheitto olisi vuoden 2012 tasolla.

Lohikannoille suositelluista kalastuskiintiöistä kuullaan ICES:n tutkijoiden esittely ja käydään keskustelua lohistrategiatyöryhmän seuraavassa 17.6.2013 pidettävässä kokouksessa.

EU:n komissio laatii ehdotuksensa vuoden 2014 kalastuskiintiöistä ICES:n sekä komission kalastuksen tieteellis-teknis-taloudellisen komitean (STECF) suositusten perusteella. Komissio antaa ehdotuksensa syyskuun alussa.

Tämän jälkeen maa- ja metsätalousministeriö pyytää sidosryhmien lausunnot komission ehdotuksesta ja valmistelee lausuntojen perusteella eduskunnalle annettavan kirjelmän. Valtioneuvoston kirjelmä, joka tulee sisältämään kannanottoja vuodelle 2014 ehdotetuista kiintiöistä, viimeistellään avoimessa ja läpinäkyvässä prosessissa yhdessä sidosryhmien kanssa.

Näin Suomi valmistautuu maatalous- ja kalastusneuvoston lokakuussa pidettävään kokoukseen, jossa neuvosto vahvistaa kalastusmahdollisuudet vuodelle 2014. Maatalous- ja kalastusneuvoston kokousta edeltää käsittely EU-ministerivaliokunnassa ja eduskunnan suuressa valiokunnassa.

Lähde: MMM tiedote 31.5.2013