Maa- ja metsätalousministeriö on kehittänyt rannikon ELY-keskusten kanssa sähköisen alle 10-metristen alusten saaliiden raportointijärjestelmän. Kesäkuun 15 päivänä 2013 on tavoitteena ottaa ensimmäisessä vaiheessa käyttöön lohisaaliiden 48-tunnin lohi-ilmoituksen sähköinen raportointi.

Saaliita voi raportoida sähköisesti vapaaehtoispohjalta eikä sähköiselle raportoinnille ole tässä vaiheessa velvoitetta. Sähköisen järjestelmän käyttämistä suositellaan, koska se nopeuttaa tietojen siirtymistä saalis- sekä kiintiöseurantajärjestelmään.

Sähköisen raportointijärjestelmän käyttöoikeusmahdollisuus on luotu valmiiksi kaikille niille kalastajille tai yrityksille, jotka ovat raportoineet lohisaaliita alle 10 metrin pituisilla aluksilla vuosina 2011–2012. Sähköinen palvelu on rakennettu siten, että se toimii viimeisimmillä internet-selaimilla kuten esim. InternetExplorer, Mozilla, Firefox, Google Crome jne.

Käyttäjät voivat kirjautua osoitteeseen  https://saalisilmoitus.mmm.fi pankkitunnuksilla ja erillistä käyttäjätunnusta ei tarvita hakea eikä käyttää. Kun on siirrytty palveluun, järjestelmä pyytää käyttäjää tunnistautumaan. Tämä tapahtuu valtion VETUMA-järjestelmän kautta, jossa hyödynnetään olemassa olevaa käyttämäänne pankki-tunnistautumista. Käyttäjä valitsee sitten minkä pankin tunnuksia haluaa käyttää kirjautumiseen/tunnistautumiseen. Järjestelmä siirtää automaattisesti käyttäjän oman pankkinsa tunnistautumis-palveluun. Kun tämä on onnistuneesti suoritettu, päästään kirjautumaan järjestelmään.

Loppuvuoden aikana on tarkoitus ottaa käyttöön myös alle 10-metristen alusten kaikkien muiden saalislajien sähköinen raportointimahdollisuus. Käyttöönottoajankohdista sekä muista teknisistä yksityiskohdista tiedotetaan tarkemmin myöhemmin lisää.

Lähde: MMM 29.5.2013