Vuoden 2023 ensimmäisellä kvartaalilla silakan ja kilohailin tuottajahinnat nousivat verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Teollisuussilakan ja kilohailin tuottajahinnat nousivat 32 %. Elintarvikesilakan tuottajahinta nousi 10 %.

  • Silakan tuottajahinta oli 0,29 €/kg.
  • Elintarvikesilakan tuottajahinta oli 0,45 €/kg.
  • Rehuksi käytettävän teollisuussilakan tuottajahinta oli 0,25 €/kg.
  • Kilohailin tuottajahinta oli 0,25 €/kg.

Lähde: Luke 4.7.2023