Under första kvartalet 2023 ökade producentpriserna på strömming och vassbuk jämfört med första kvartalet året innan. Producentpriserna på industriströmming och vassbuk ökade med 32 %. Priset på livsmedelsströmming ökade med 10 %.

  • Producentpriset på strömming var 0,29 €/kg.
  • Producentpriset på livsmedelsströmming var 0,45 €/kg.
  • Producentpriset på industriströmming som används som foder var 0,25 €/kg.
  • Producentpriset på vassbuk var 0,25 €/kg.

Källa: Naturresursinstitutet 4.7.2023