Pohjois-Savon, Lapin ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat kalastuslain (379/2015) 22 § nojalla antaneet 13.12.2017 päätökset uusien kalatalousalueiden rajoista. Asiakirjat ovat nähtävissä 13.12.2017- 19.1.2018. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä, jossa ilmoitus on julkaistu 13.12.2017.

Päätökset ja muu asiaan liittyvä materiaali on nähtävillä ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa: www.ely-keskus.fi/web/ely/kalatalousaluejako<http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kalatalousaluejako>.  Lisäksi päätöksiin voi tutustua virka-aikana Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalatalousyksikön toimipaikoissa, jotka ovat Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Mikkeli ja Tampere.

Tiedote löytyy myös seuraavan linkin avulla:  http://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/kalatalousalueiden-maara-vahenee-sadalla

Lähde: ELY-keskus 13.12.2017