Maatalous- ja kalastusneuvosto pääsi 11.-12.12. yhteisymmärrykseen vuoden 2018 kalastusmahdollisuuksista Pohjanmerellä ja Atlantilla.

Suomen kannalta erityistä mielenkiintoa herättivät ankeriaskannan elvyttämiseen tähtäävät toimenpiteet. Haastavien neuvottelujen lopputuloksena neuvosto päätyi velvoittamaan jäsenvaltioita rajoittamaan ankeriaan kaupallista kalastusta merellä vähintään kolmen kuukauden ajan syksyllä 2018. Jäsenvaltiot sitoutuivat lisäksi ottamaan käyttöön ankeriaskannan elvyttämiseen tähtääviä toimia sisävesillä.

Lähde: MMM 13.12.2017