Valtioneuvosto on 14.5. antanut asetuksen, jolla rajoitetaan silakan ja kilohailin kalastusta troolipyydyksillä yhteen silakan kiintiöalueeseen kalastusmatkaa kohden. Lisäksi rajoitetaan saalista mukanaan pitävien kalastusalusten uudet kalastusmatkat siihen kiintiöalueeseen, josta niiden ruumassa jo oleva saalis on peräisin. Asetuksen tarkoituksena on parantaa kalastusviranomaisten valvontamahdollisuuksia, saalistilastojen luotettavuutta ja kalakantojen arviointityössä käytettävää tietopohjaa. Asetus tulee voimaan 22.5.2020.

1.     Asetusehdotus PDF 336kB

2.     Förslag till förordning PDF 266kB

3.     Muistio PDF 390kB

Lähde: Valtioneuvosto 14.5.2020