Luonnonvarakeskus seuraa lohennousua Tornion- ja Simojokeen kaikuluotaimilla.

Linkki: www.luke.fi/nousulohet

Seurantapaikat sijaitsevat Tornionjoella napapiirin tuntumassa Kattilakoskella ja Simojoella valtatie 4:n sillan tuntumassa. Kaikuluotaimet tuottavat eräänlaista videokuvaa vedenalaisista kohteista, joten kalat voidaan laskea luotaimen näytöltä. Luotaimella voidaan havainnoida lohen kokoisia kaloja lähes sadan metrin etäisyyteen asti.

Lähde: Luke