Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa.

5.9. EU17 kalastusjaosto, Itämeren kalastusmahdollisuudet 2023, komission ehdotus, Suomen kanta

7.9. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kuuleminen, HE 90/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta

8.9. Keskustelu siian verkkokalastuksen säätelystä, MMM