Ennätysmäisen sinileväkesän jälkeen on vaadittu toimenpiteitä ravinteiden vähentämiseksi Itämerestä. Suomalaiset ammattikalastajat poistavat Itämerestä yli 600 tonnia fosforia vuodessa. Valtiovalta vaikeuttaa kuitenkin kalastuksen harjoittamista, kun troolipyydysten vakuutusturva poistettiin tämän vuoden alussa.

Suomalaiset ammattikalastajat poistavat Itämerestä vuodessa noin neljäsosan Suomen aiheuttamasta fosforikuormituksesta. Lähes kaikki tämä fosfori poistuu silakan ja kilohailin troolikalastuksessa. Itämeren kalan syöminen on siis ympäristöteko.

Jotta silakkaa ja muuta Itämeren kalaa on tarjolla, tarvitaan kalastajia. Valtiovalta vaikeuttaa kuitenkin kalastuksen harjoittamista monin tavoin. Troolipyydysten vakuutusturva poistettiin kokonaan tämän vuoden alussa ja valtion osuutta kalastusvakuutuksen korvauksissa vähennettiin osana Sipilän hallituksen säästöjä. Kalastusvakuutuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä vuonna 2014 kokonaispituudeltaan yli 12 metrin pituiset kalastusalukset poistettiin vakuutustuen piiristä. Vakuutuksenantajien toimenpiteet kuten vakuutusmaksujen nostaminen ja vahinkojen omavastuuosuuden nostaminen eivät riitä kompensoimaan menetettyä rahoitusosuutta ja turvaamaan järjestelmän jatkuvuutta.

Rannikkokalastus on suurissa vaikeuksissa, mihin vaikuttaa myös voimakkaasti kasvaneet hylje ja merimetsokannat sekä ilmastonmuutoksen johdosta lisääntyneet tuulipäivät. Hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamista vahingoista on mahdollista saada korvauksia. Saadakseen näitä korvauksia kalastajan pitää saada kalastustuloja vähintään 10 000 euroa vuodessa. Monet kalastajat jäävät ilman korvauksia, koska he eivät pysty enää saavuttamaan tätä tulorajaa. Kalastusvakuutuksen loppuessa kalastajat eivät saa sieltäkään korvauksia hylkeiden, merimetsojen tai myrskyjen rikkomista pyydyksistä.

Kalastusvakuutusyhdistykset vaativat, että kalastusvakuutuksen kohdistuneet säästöt perutaan ja troolipyydykset palautetaan vakuutusturvan piiriin. Tämä olisi valtiovallalta konkreettinen toimenpide Itämeren hyväksi.

Lisätietoja:
Etelä-Suomen Kalastusvakuutusyhdistys Toimitusjohtaja Teemu Tast puh. 0500-253261
Nylands Fiskeriförsäkringsförening Toimitusjohtaja Mika Kiuru puh. 044-3123301
Åbolands Fiskeriförsäkringsförening Toimitusjohtaja Kaj Mattsson puh. 0400-573474
Satakunnan Kalastusvakuutusyhdistys Toimitusjohtaja Timo Saarinen puh. 0400- 525323
Österbottens Fiskeriförsäkringsförening – Pohjanmaan Kalastusvakuutusyhdistys Toimitusjohtaja Leif Kaarto puh. 0500-262001

Valtion tukema kalastusvakuutusjärjestelmä luotiin jo 1920-luvulla, koska kaupalliset vakuutusyhtiöt eivät vakuuttaneet kalastusvälineitä ja aluksia. Euroopan unioni on hyväksynyt valtion tukeman kalastusvakuutuksen Suomen ankaran ilmaston ja rikkonaisen rannikon vuoksi. Tällä hetkellä kalastusvakuutus on Suomessa ainoa kansallinen kalastuksen tukimuoto.

Lähde: Tiedote KKL 31.8.2018