Muun muassa kalaverkkojen hintaa saattaa jatkossa nostaa renkaiden kierrätysmaksun kaltainen jätemaksu.

Vastuulliseen kalastukseen on aina kuulunut se, että risat pyydykset korjataan pois ja hävitetään asianmukaisesti.

Etenkin keinokuituiset verkot ovat hunningoille jäädessään monella tavalla haitallisia. Verkkoon sotkeutuminen uimareissulla tai sukellettaessa voi olla ihmisellekin hengenvaarallista.

Osana kertakäyttöisten muovien aiheuttamien ongelmien rajoittamista EU:n direktiivissä on määrätty myös muovisia kalastusvälineitä koskevista toimista.

– Periaatteessa tämä uusi direktiivi edellyttää, että kalastusvälineet, jotka poistuvat käytöstä, kerätään talteen, eli ne ovat jätettä. Ja sellaiset kalastusvälineet nimenomaan, jotka sisältävät muovia, kertoo neuvotteleva virkamies Taina Nikula ympäristöministeriöstä.

Käytännössä direktiivi tuo tuottajavastuun kalastusvälineisiin. Kyseessä on samantyylinen menettely, mikä jo nykyisin on voimassa muun muassa autonrenkaissa sekä sähkö- ja elektroniikkaromussa.

– Kuluttajat ostaessaan maksavat, ja sillä katetaan tuotteesta tulevia jätehuoltovelvollisuuksia.

Suomi esitti vaihtoehtoja

Kalastusvälineiden osalta Suomi esitti, että direktiivissä olisi keskitytty kolmeen pyydystyyppiin: pystyverkkoon, nuottaan ja ajoverkkoon.

– Me yritimme kohtuullistaa sitä, mutta Suomen ja eräiden muiden maiden näkökulma ei saanut kannatusta työryhmän työskentelyssä, Nikula sanoo.

Periaatteessa direktiivin piiriin tulivat kuitenkin kaikki muoviset kalastusvälineet, joita myydään ja valmistetaan ammattimaisesti.

Nikula kuitenkin arvoi, että aivan pieniä välineitä ei lueta mukaan. Edelleen, esimerkiksi muovia sisältävä maali uistimen pinnassa tuskin siirtää kyseistä viehettä direktiivin piiriin. Myös muun muassa omaan käyttöönsä perhoja sitovat ja pyydyksiä punovat saavat jatkaa entiseen malliin.

Tuleva eduskunta päättää laajuudesta

Suomen kannalta keskeinen kysymys on, ulotetaanko muovisia kalastusvälineitä koskevat vaatimukset myös sisävesille. Tähän ei kuitenkaan ole pakkoa.

– Direktiivin muotoilun mukaan tämä koskee kalastusvälineitä, joita käytetään pyyntiin merialueilla, vahvistaa Nikula.

Käytännössä muovisia kalastusvälineitä koskevat vaatimukset on pantava kansallisesti täytäntöön kahden vuoden kuluessa direktiivin julkaisusta. Milloin se siis olisi voimassa Suomessa?

– Sanoisin, että noin kesällä 2021. Näillä näkymin direktiivi julkistaan nyt loppukeväällä tai alkukesällä, arvioi Nikula.

Lähde: Yle 17.3.2019