Hallitus on antanut 25. tammikuuta 2018 eduskunnalle esityksen yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta. Esitetyllä lailla säädettäisiin merialueen lohen kaupallisille kalastajille velvollisuus tehdä ennakkoilmoitus kalastusmatkan päättymisen ajasta ja paikasta kalastuksen valvontaa harjoittaville viranomaisille.

Viime vuonna lohen merikalastuksessa otettiin käyttöön toimijakohtaiset kalastuskiintiöt ja pakollinen merkintä. Ennakkoilmoitus puolestaan antaa kalastuksenvalvojille mahdollisuuden valvoa paikan päällä, että merkintäpakkoa noudatetaan. Näillä toimilla valvotaan, ettei kalastaja ylitä hänelle myönnettyä toimijakohtaista kalastuskiintiötä.

Ennakkoilmoitusmenettely toteutetaan niin kalastajan kuin hallinnon kannalta mahdollisimman kevyellä, pitkälti automatisoidulla menettelyllä. Kalastaja voi tehdä ennakkoilmoituksen tietokoneella tai mobiilisovelluksella, eikä ilmoituksen vastaanottaminen vaadi viranomaistyötä. Puhelimitse tehtävien ilmoitusten määrän odotetaan jäävän vähäiseksi.

– Esityksellä toteutetaan lohi- ja meritaimenstrategiaa Itämeren lohikantojen hyödyntämisen kestävyyden varmistamiseksi, mikä on yksi Sipilän hallituksen luontopolitiikan kärkihankkeen toimenpiteitä. Lohen kaupallisen kalastuksen valvonta tehostuu ratkaisevasti, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Esityksellä pantaisiin myös täytäntöön Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan valvontaa koskeviin säädöksiin tehdyt muutokset. Lisäksi lakiin esitetään muita muutoksia, kuten valvontaviranomaisen velvoite ilmoittaa epäilys säädösten rikkomisesta mahdollisimman pian rikkomuksesta epäillylle toimijalle. Näin toimijat saavat tiedon rikkomuksista nopeasti, mikä auttaa välttämään vastaavia rikkomuksia jatkossa. 

Laki tulisi voimaan 1. toukokuuta 2018.

Lähde: MMM tiedote 25.1.2018