Suomen silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastuksen MSC-sertifikaatin kolmas väliarviointion saatettu päätökseen 21.4. ja arvioinnin raportti on julkaistu (177 sivua) MSC:n sivuilla. Yhteenvedon mukaan Pohjanlahden silakan ja kilohailin kalastukset ovat edelleen vuosittaisten arviointien kohteena ja ovat näin ollen sertifioituja. Kilohaili on tosin kelvollinen pääsemään MSC-toimitusketjuun ainoastaan tietyin rajauksin (katso alla). Keskisen silakan kalastuksen sertifiointi on edelleen keskeytetty, kunnes toisin ilmoitetaan. Sertifikaattiin liittyy 26 ehtoa, joista yksi on suljettu ja kaksi vedetty takaisin.

Kilohaili (ICES osa-alueet 22-32):

  1. On kelvollinen pääsemään MSC-toimitusketjuun, mikäli pyydetty Pohjanlahdella (= saa markkinoida MSC-sertifikaatilla)
  2. Mikäli pyydetty keskisen silakan alueelta, on kelvollinen pääsemään MSC toimitusketjuun,  mikäli silakan osuus kokonaissaaliissa on enintään 15 prosenttia ja sertifiointiryhmän koko vuoden keskisen silakan saalismäärä kyseisessä kilohailin kalastuksessa on enintään 1 763 tonnia.

Kolmannen väliarvioinnin raportti PDF

Sertifikaatti PDF

Alus- ja kalastajalista PDF

Lähde: SAKL 21.4.2022