Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ja Suomen Ammattikalastajaliitto järjestävät yhdessä 30.8 tilaisuuden, jossa keskustellaan tutkimuksen ja elinkeinon välisistä suhteista ja yhteistyön kehittämisestä. Pääpaino on tulevaisuudessa, mutta myös suhteita hiertäneitä kysymyksiä avataan.

Tilaisuus on avoin liiton luottamusmiehille ja alueiden edustajille. Maa- ja maatalousministeriö on myös edustettuna. Keskustelun vetäjänä toimii kalatalousjohtaja Kari Ranta-aho, Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Osallistujamäärä on rajoitettu kolmenkymmeneen. Ilmoittautumiset tulee tehdä liiton toimistoon viimeistään 15.8.2013 ( sakl@sakl.fi)

 

 

Ohjelma (tiivistetty)

klo 09.30      Tulokahvit

klo 09.45      Avaus, SAKL:n puheenjohtaja Olavi Sahlstén

klo 09.55      Tilanteen avaaminen: Konfliktia aiheuttaneet kysymykset, mikä hiertää?

                    Elinkeinon odotukset RKTL:n suuntaan

RKTL:n puheenvuorot

                    Avoin keskustelu

klo 11.30      Lounas

klo 12.15      Kalakanta-arviot ja suositukset 2013 (pelagiset, lohi ja turska)

                    Ei-kiintiöidyt lajit (rannikon kaupalliset suomukalat)

                    Ammattikalastuksen taloudellinen tilanne

Avoin keskustelu

klo 14.15      Konkretiaa: Mahdolliset yhteistyöalueet jatkossa – tiedonkeruu, toiminnan tehostaminen sekä talouden ja markkinoiden seuranta 

Alustukset RKTL ja SAKL

                    Avoin keskustelu

klo 15.15      Kahvit

klo 15.30      Ammattikalastuksen viestintä

klo 16.30      Tilaisuus päättyy

 

Tilaisuuden jälkeen alkaa SAKL:n hallituksen kesäkokous, joka jatkuu myös lauantaina 31.8.

Lisätietoja: Liiton toimisto, puh. 0400-720 690,  sakl@sakl.fi